Ki olvas minket

Oldalainkat 59 vendég böngészi

Szeretettel várjuk!

Múzeumunk egész évben

várja Önt és kedves családját.

Véletlenkép

kepeslap97.jpg

Szavazások

Járt-e már múzeumunkban?
 

Hirdetések

Hirdetés

Isaszeg térkép (XIX. sz.)

Írta: Szmolicza József   
2018. január 30. kedd, 11:14

Than Mór: Görgei és Klapka az isaszegi csatában

 

Emlékezzünk

Görgei Artúr honvédtábornok születésének 200. évfordulójára

(1818. január 30. - 2018. január 30.)


"Nem volt énbennem semmi katonai zseni. Az csak mese, magyar legenda, mint annyi más. Rendet tartottam a katonáim között, ez az egész és a fickók derekasan viselték magukat néhányszor. A többi lárifári."

Görgei Artúr (1818-1916) honvédtábornok

az 1848/49-es szabadságharc fővezére, az 1849. április 6-i győztes isaszegi csata főparancsnoka.

 

Görgei emléktábla a régi mozi épületén.

 

Az egykori tűztől megmenekült ház az 1960-as években, ahol a csata után Görgei és vezérkara tanácskoztak. Három család lakott benne, valamint a Petőfi Filmszínház (MOZI) is az épületben működött az 1980-as évek elejéig.

 

Görgei reliefje a Honvédszobor talapzatának főhomlokzatán. A szobor készítője Radnai Béla szobrászművész volt, talapzatát székely kőfaragók készítették, magyaros stílusban. Kezdeteben csak a három tábornok (Aulich, Damjanich, Klapka) reliefje volt látható az emlékművön. 1938. április 8-án Isaszeg előljárósága országos Görgei ünnepélyt rendezett, amikor a dicső tábornok arcképével díszített domborművet átadták. Az ünnepségen jelen voltak a még élő Görgei leszármazottak, a miskolci Görgei Artúr 13. Honvéd gyalogezred teljes tiszti, altiszti küldöttsége az ezred zenekarával egyetemben.

 

Görgei induló

Görgei emlékére

Az isaszegi Honvédszobor főhomlokzatán a Görgei relieffel

 

"Móricz Zsigmond „élő vértanúnak” nevezte, s tény, hogy életben maradásával rosszabb sors jutott neki, mintha kivégezték volna. 67 évvel élte túl 1849-et, 1916-ra szinte valamennyi egykori harcostársa meghalt már. Az árulási vádról azóta kiderült, hogy a politikai manipuláció és a nemzeti naivitás sajátos keveréke volt csupán, nem a tények által megalapozott állítás. Pedig Görgei nem a magyar szabadságharc árulója, hanem legjobb hadvezére volt. Olyan katona, amilyet Hadik András óta, s azóta sem hordott hátán ez a föld."

/Hermann Róbert történész/

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2018. január 09. kedd, 13:59

MEGHÍVÓ

 

A Honvédelmi Minisztérium országos megemlékezéssel készül 2018. január 12. és 14. között a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából Budapesten. A rendezvényen a magyar királyi 2. honvéd hadsereg Don-kanyarnál 1943. január havában megvívott harcaira emlékezik és hősei, áldozatai előtt tiszteleg.

A megemlékezés 2018. január 12-én 14.00 órakor a Mátyás-templomban Szentmise megtartásával veszi kezdetét, melyet koszorúzással egybekötött ünnepség követ a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.

A hivatalos program befejezéseként a Kapisztrán téren kihelyezett, a magyar 2. királyi hadsereg csapattestének otthont adó települések számára állított emlékpontoknál minden hozzátartozó, rokon, családtag és megemlékező gyertyát gyújthat, leróhatja kegyeletét hőseink emléke előtt. A rendezvény részeként lehetőség nyílik a Kapisztrán téren elhelyezett második világháborús haditechnikai eszközök megtekintésére is.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum megemlékezés programja

Szentmise a doni áldozatokért, a budavári Nagyboldogasszony-templomban

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2018. január 09. kedd, 11:36

M E G H Í V Ó

 

Emlékezés a doni hősökre,

a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg doni katasztrófájának 75. évfordulója alkalmából

„Az utolsó pillanat felvétel”
című vers szerzője ismeretlen 
/részlet/

„S miközben
gondolatom ideér, testem a hómezőn
lassan már nem él, soha többé nem
jutok már haza, gondolj rám a Donnál is
Magyar Haza!”


 

Isaszeg Város Önkormányzata és a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum

tisztelettel meghívja a város polgárait

2018. január 12-én (pénteken) 18 órakor, a

Hősök és Áldozatok Emlékparkjában tartandó megemlékezésre.


Közreműködik:

a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége,

Börzsönyi Lövész Klub Magyar Honvédvadász Hagyományőrző és Sport Csoport

majd,

koszorúzás és mécses gyújtás a hősi halált halt, eltűnt és hadifogságba esett magyar katonák emléke előtt.

 

"Ott a messzi Donnál..."

 

Don menti honvédek imája 1942
karácsonyára készült, ceruzával íródott,
fehér papírra, kifejezve mindazt a fájdalmat,
küzdelmet, szenvedést, kétségbeesést
és hazavágyódást, melyet átéltek
a magyar katonák:

„Édes jó Istenünk segíts meg bennünket,

A Don partján küzdő magyar honvédeket,

Kérjük adjál erőt testünknek, lelkünknek,

Hogy elviselhessük sok szenvedésünket,

Szálljon megsegítő áldásod Hazánkra,

Segíts minket haza szép Magyarországra.

Ámen”

 

 

 

A boldog szunnyadókhoz

 

Aludjatok, Ti áldott hőseink,
Pihenj Te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög,
S ne bántson könny, mely értetek pereg.


Apák, fiúk, szerelmes vőlegények,
Kik porladoztok mily sok éve már,
Kik elé dörgő ágyúszóval,
Véres mezőkön toppant a halál.


Aludjatok csak Don menti holtak,
Folyó mentén szunnyadó bakák,
Aludjatok ott messze idegenben,
Magyar testvéreink, fiúk és apák.


Aludjatok néma szent hadak,
Pihenni édes, pihenni jó,
Nyugtasson a Donnak halk zúgása,
Mint a Tisza folyó.


De jó tinéktek, elkísért az
Utolsó gondolat, hogy bárki győz,
E véres dáridóban a magyar nép
Él és földje megmarad.


Hozzátok el ne érjen
Itthonról sóhaj, jajgatás,
Mert ajándéktok szent:
A csendes szunnyadás…


Ezt Isten adja halott katonának,
Ki hűséges volt, bátor és derék,
Ki könnyű szívvel vitte áldozatul,
Piros vérét és drága életét.


De csitulj panasz! Nyugalmuk
Legyen mindörökre mély.
S utolsó kincsüket ne
Rabolja el földi szenvedély.


Ne zúgjon harangszó, sem ágyuk orgonája,
Csak egy könnycsepp, síró anyaszó.
Nyílaljon be a porladó szívekbe,
Mit megérez fia, a boldog szunnyadó.
Ezért hát, csitt… csak fojtva, lopva fájjon,
Hogy azóta nincs nálunk árvább a világon,
Mióta ők messze földeken, némán fekszenek,
Keresztjük korhadt, vagy sírjuk már jeltelen.


Aludjatok, hát Isten katonái,
Aludjatok Ti boldog pihenők!
Ringasson szelíden, mint az álom,
Idegen földek, távoli temetők!


Vitéz Somogyvári Gyula

 

 

/Képek, versek forrása: Internet/

 

 

 

Wass Albert: Gyertyaláng (részletek)

 

Az emlékezés gyertyalángja mellett

felsorakozik óriási sorba

határon innen és határon túlról

az elesettek légiója.

 

Sok sápadt arc. Óh Istenem, szívünkből

de messze volt a mit sem érzés vágya...

piros rózsákat mentek megcsodálni

s megérkeztek a bíboros halálba.

 

Nyugosznak mind. A vérüket beszívta

a kalásztermő, szomjasajkú föld.

Mögöttük összedőlt a szörnyű Bábel,

s ami még nem volt, az is összedőlt.

 

Ismeretlen Testvér, ki messze földön

alszol, lelkében fűnek és virágnak.

Te már tudod, hogy hasztalan a Törvény

amit itt fent az emberek csinálnak.

 

Testvér, ki alszol ismeretlen sírban,

s megbékélt arcod nem látom soha:

álmodd tovább az elnémultak álmát,

csöndes Testvérem: halott katona.

 

"Mindössze húsz esztendeje emlékezhetünk meg a doni hősökről, akikről évtizedeken keresztül beszélni sem volt szabad.
Pedig hősök voltak, akik az utolsó pillanatig kitartottak, helytálltak a sokszoros túlerő ellen akkor is, amikor szövetségeseik már régen 
visszavonultak. Az utánpótlás nélkül maradt, nem megfelelően felszerelt, ellátott és kiképzett hadsereg sorsa a dermesztő télben 
megpecsételődött.

A kegyetlen küzdelemben – 1943. január 12. és február 9. között, a csaknem 200 ezer fős 2. magyar hadseregből 42 ezren életüket
vesztették 28 ezren megsebesültek és mintegy 26 ezren fogságba estek. A Donnál harcoló magyar katonák kivétel nélkül teljesítették
kötelességüket, és maradéktalanul végrehajtották elöljáróik parancsát."

 

„A Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt álló hadsereget 1942. április 17. és június
27. között vezényelték ki a keleti frontra. Mivel Kállay Miklós miniszterelnök több ízben
kijelentette: 'minden katona szeptemberben haza fog jönni', a kikerülteket kezdettől fogva az 
a remény éltette, hogy néhány hónap elteltével leváltják őket, és hazatérhetnek. Ez nem így 
történt. A 2. magyar hadsereg feladata a Sztálingrádnál harcoló német csapatok szárnyának 
biztosítása, így a Don melletti védelem volt, a mintegy 200 kilométeres szakaszon. Az 
eredetileg sem túl jól felszerelt – különösen a nehéztüzérség, a páncéltörő tüzérség terén 
hiányos fegyverzetű – csapatok már az 1942-es nyári-őszi csatákban komoly veszteségeket
szenvedtek, az igazi katasztrófa azonban 1943. január 12-én vette kezdetét. Ekkor a jelentős
páncélos erőkkel támogatott szovjet hadosztályok az arcvonal északi részén, az urivi hídfőnél
áttörtek a nyáron egyébként viszonylag jól védhető, de a mínusz 40 fokos hidegben autóút
keménységűre fagyott mocsaras területen. A sok helyen csupán egysoros drótakadállyal
védett, térdig érő árkok és hófalak alkotta kezdetleges magyar védőállásokon a szovjet 
csapatok könnyen áttörtek” 

„Tisztelegjünk a magyar katonák előtt, akik 
áldozataivá váltak a háború poklának, akik elestek az egyenlőtlen küzdelemben. Emlékezzünk 
azokra, akik megsebesültek, és akiken a tábori kórházakban a gyógyszer-utánpótlás hiányában 
érzéstelenítés nélkül hajtották végre a műtéteket, aztán belehaltak a fertőzésekbe, vagy egész 
életükre nyomorékok maradtak. Emlékezzünk a nyomtalanul eltűntekre, akiket évekig hiába 
várt haza a családjuk és a soha nem azonosítottakra, mindazokra, akik jeltelen sírokba kotorva 
alusszák örök álmukat.”

 

A veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok, a jelenlegi kutatások szerint 42 ezer magyar katona halt hősi halált vagy tűnt el, ennek kapcsán 28 ezer Magyarországra visszaszállított sebesült volt, a Vörös Hadsereg 26 ezer magyar hadifoglyot ejtett.

 

Oroszországban a doni melletti harcokban elesett katonáink két temetőben nyugszanak: az urivi áttörés térségének, Boldirevka települése melletti I. Magyar Központi Katonai Temetőben 8375, a rudkinói II. Magyar Központi Katonai Temetőben 19 110 magyar honvéd földi maradványait temették el.

 

Katolikus Tábori Püspökség meghívója - Szentmise a doni áldozatokért

 

Boldog Asszony Anyánk - ősi magyar Himnuszunkkal emlékezünk, a doni tragédia magyar hőseire

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2017. november 16. csütörtök, 14:25

MEGHÍVÓ

 

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum

tisztelettel meghívja Önt és családját, ismerőseit

"Múzeumi esték"

sorozatának következő előadására

2017. november 25-én (szombaton) 16 órára a Falumúzeumba


Az I. világháború harcai:

a verduni-csata

(1916. 02. 21. - 1916. 12. 18.)

című vetítettképes előadásra

 

Előadó:

Jéney Sándor nyá. honv. őrnagy,

a Múzeumbaráti Kör tagja

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A belépés díjtalan!

 

„Micsoda vérfürdő. Milyen borzalmas látvány, micsoda mészárlás. Nem tudom szavakba önteni az érzéseimet. Még a pokol sem lehet ilyen szörnyű! Az emberek őrültek!” – olvasható a Verdunnél harcoló Alfred Joubaire francia katona nem sokkal halála előtt papírra vetett utolsó naplóbejegyzésében.

 

Vérszivattyú Verdunnél

101 éve zajlott le az első világháború leghosszabb csatája

 

Közel egymillió halott és sebesült, valamint több százezer eltűnt és hadifogoly. Számokban röviden így lehet összegezni az első világháború leghosszabb és második legvéresebb ütközetét, a verduni csatát. A francia és a német csapatok közötti összecsapás – amely 101 éve, 1916. február 21-én kezdődött – majdnem tíz hónapig, december 19-ig tartott.

„Verduni vérszivattyú” – így nevezte el a köznyelv a francia és a német csapatok közötti legvéresebb ütközetet, az 1916. február 21. és december 19. között lezajlott verduni csatát. Utólag már tudjuk, hogy az első világháború leghosszabb és a Somme-i után második legvéresebb csatája a nyugati front legfontosabb fegyveres összecsapása lett. Ma már a francia elszántság jelképének tekintik, mégpedig a védők önfeláldozása miatt.

Verdun, az 1870–1871 közötti porosz-francia háborút követően, a franciák által kiépített védelmi vonal fontos erődítménye lett. A folyamatos német fenyegetés miatt a franciák, az országuk keleti határán erős védelmi vonalat alakítottak ki, ennek egyik eleme volt a verduni erőd.

Az első világháború kitörését követően, még 1914-ben a város és az erőd ellenállt a heves német rohamnak, holott a támadók még a híres, 46 tonnás, 419 milliméteres Big Bertha ágyút is bevetették. A kialakuló patthelyzet nemcsak Verdunre, hanem az egész nyugati frontra jellemző volt. Az 1915-ös kitörési kísérletek mindkét oldalon meghiúsultak – a németek Ypres-nél, a britek Neuce Chapelle-nél, a franciák pedig Champagane-nél próbálták meg áttörni a megmerevedett frontvonalakat –, és minden harcoló fél óriási veszteségeket szenvedett.

Ezt követően, 1916-ban a német vezérkari főnök, Eric von Falkenhyan taktikát váltott, s úgy gondolta, hogy bár az áttörés nem lehetséges, de a franciák legyőzhetőek, ha jelentős veszteségeket szenvednek. Úgy tervezte, hogy ott támadja meg a franciákat, ahol nem tudnak visszavonulni, így a folyamatos harcokban lemorzsolódnak. A csatamező megválasztásakor a német hadvezetés igyekezett olyan helyet találni, ahol az utánpótlási körülmények a németeknek kedveznek. A választás azért esett Verdunre, mert három oldalról elszigetelt volt, emellett elzárta a Párizsba vezető utat, ráadásul egy német vasútvonal mindössze húsz kilométerre futott a településtől. Mindezek mellett az erődöt gyengén védték, a németek jól tudták, hogy a legtöbb tüzérségi löveget elszállították onnan.

A támadás megkezdése előtt Falkenhayn tábornok ezt írta II. Vilmos császárnak: „A franciákat egy hajszál választja el az összeomlástól. A tömeges áttörés – mivel az erőforrásaink sem elegendőek hozzá – felesleges. Amit viszont megtehetünk, az az, hogy kényszerítjük a francia vezérkart. hogy minden emberét bevesse. Ha ezt megteszik, a francia erők kivéreznek.”

A csata 1916. február 21-én, a németek kilenc órán át tartó tüzérségi támadásával kezdődött. A támadás tüzérségi előkészítésére 1200 (más források szerint 1400 ágyút) használtak, amelyek a fronttól tíz kilométeres távolságból zúdították az össztüzet az erődre, összesen több mint egymillió lövedéket lőttek ki. Ezt követően három német hadtest indított támadást. Haditechnikai érdekesség, hogy a németek ebben a csatában használtak először lángszórókat a francia lövészárkok megtisztítására. Bár kezdetben két francia zászlóalj két napig valamelyest feltartotta a támadókat, végül kénytelenek voltak visszavonulni, így a németek február 23-ra már több, mint négy kilométert haladtak előre.

Másnap azonban megérkezett a francia erősítés. Majd még ezen a napon a francia vezérkari főnök, Castelnau tábornok Philippe Pétain tábornokot nevezte ki a verduni körzet parancsnokává, és a második francia hadsereget a területre rendelte. Ráadásul egy hatalmas hóvihar is nehezítette a németek támadását, így franciák néhány napon belül 90 ezer katonát és 23 ezer tonna utánpótlást szállíthattak Verdunbe.

Mivel a németek nem tudtak további sikereket elérni a Verdun elleni frontális támadással, március elején inkább a szárnyakra csoportosították át erőiket. Három hónapos véres harc után sikerült csak némi eredményt elérniük, két falut és egy erődöt elfoglalniuk. Júniusban egy újabb, a Souville erőd ellen indítottak támadást, ám hiába használtak mérgesgázzal töltött lövedékeket, s hiába vetettek be 60 ezer katonát a rohamokban, a szeptember 6-ig tartó küzdelemben nem sikerült bevenniük az erődöt.

Aztán az 1916. július 1-jén megkezdődött Somme-i csata miatt a németeknek számos tüzérségi egységet ki kellett vonniuk a verduni harctérről, hogy az északabbról támadó csapatokat fel tudják tartóztatni.

A francia ellentámadás 1916. október 21-én indult meg, a folyamatos sikerek után a december 11-i végső rohammal tudták a németeket visszaszorítani a február 21-i állásaik mögé.

Az első világháború leghosszabb csatájában 65 francia hadosztály (a teljes francia haderő fele) vett részt. A legfrissebb kutatások szerint a franciák vesztesége 460 ezer fő volt, csak a hadifoglyok száma meghaladta a 65 ezret. Ezzel szemben a németek „csak” 280 ezer katonát vesztettek el a verduni vérszivattyúban.

Forrsás: www.honvedelem.hu

 
Írta: Szmolicza József   
2017. november 13. hétfő, 18:49

MEGHÍVÓ

 

/Tenerife, Los Gigantes/

 

Az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK), az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum, tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit, barátait


"MÚZEUMI ESTÉK"
programsorozatának első rendezvényére 

2017. november 18 -án (szombaton) 16 órára a 
FALUMÚZEUMBA

Kanári-szigetek (Gran Canaria, Tenerife) és Morva-karszt c. vetített képes előadásra

 

Előadó:

Notter Béla az ITK elnöke

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A belépés díjtalan!

 

 

/Morva-karszt, Katerinská-barlang/

 

/Gran Canaria, Degollada/

 

/Tenerife, Teide/

 

/Gran Canaria, Maspalomas/

 

/Morva-karszt, Jozefov-völgy/

 

/Morva-karszt, Sloup/

A fotókat Notter Béla készítette.

 
Írta: Szmolicza József   
2017. november 03. péntek, 22:10

MEGHÍVÓ

Fiatalok! Soha ne felejtsétek,
És mondjátok el, ha ti lesztek vének!
A Szent László hadosztály, el nem bukott,
Mert meg tudott halni, ha győzni nem tudott!

 

 

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, a

Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége és a

Tóth Árpád Nemzeti Társaskör

tisztelettel meghívja Önt, barátait, ismerőseit

2017. november 10-én (pénteken) 15:00 órakor

az isaszegi temetőben, a

II. világháború védelmi harcaiban

- az Attila-vonal isaszegi szakaszának védelmében -

hősi halált halt magyar katonák emlékére tartandó megemlékezésre.

 

Gyülekezés:

az Öregtemplom bejárata előtt 14,30 órakor

 

Tervezett program:


Köszöntő

A megjelenteket köszönti, a megemlékezést megnyitja:

Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredes, PhD,

a NKE HHK egyetemi docens

Közösen elénekeljük Himnuszunkat

Rövid történelmi ismertetőt tart

v. Bodrogi Imre

 

Koszorúzás

Szózat közös eléneklésével zárul a rendezvény első része.

Letölthető meghívó

 

Majd átsétálunk a temetőben található, 1944-es honvédek sírjaihoz, ahol megemlékezésünk

folytatódik.

Rövid beszéd

Virágcsokrok elhelyezése, mécses gyújtás

Magyar takarodó

Husi Endre hadnagy sírja                         Makka József

Meghalt a Hazáért és bajtársaiért                  Meghalt a Hazáért

 

 

Magyar takarodó

Hagyaték - Szent László a magyar seregek örök ura

 

Tassonyi Edömér (1910-1982) eje. őrnagy, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi érem tulajdonosa

 

Szántó Lóránt:

A Szent László hadosztály balladája

„Háborúban hallgatnak a múzsák” –
mondták bölcsen a rómaiak egykor,
de ha a hősök sírját már behúzták,
megfeledkezik róluk az utókor,
mert elmúlt már éppen két emberöltő,
s már nem festi vér vörösre a hantot,
akkor nem hallgathat sohasem a költő!
Szólni kell! Kézbe kell venni a lantot!
Hogy volt egy hadosztály, mely el nem bukott,
Mert meg tudott halni, ha győzni nem tudott!

Mint annyiszor a történelmünk során,
Hazánk felett az ég sötétre borult,
És magyar vér ömlött földjeink porán,
mert elvesztettük a világháborút.
Mikor a győzelem reménytelen volt.
Jó magyar népem, nehéz döntést hoztál,
Hogy becsületünkön ne essen folt,
Megszületett a Szent László hadosztály.
A hadosztály, mely soha el nem bukott,
Mert meg tudott halni, ha győzni nem tudott!

Ma már alig vagyunk, kik emlékszünk még
A hős csatákra. S ki emlékszik mindre?
Soroksárra? Hogy Dunaharaszti ég?
Isaszegre? Letkésre? Kicsindre?
És a felvidéki ütközetekre?
A dunántúli utolsó harcokra?
A fagytól fekete halott kezekre?
S a vérbeborult baráti arcokra?
A hős hadosztályra, mely el nem bukott.
Mert meg tudott halni, ha győzni nem tudott!

Ajánlás
Fiatalok! Soha ne felejtsétek,
És mondjátok el, ha ti lesztek vének!
A Szent László hadosztály, el nem bukott,
Mert meg tudott halni, ha győzni nem tudott!

Boldog, 2005. november 28.

/Szent László Hadosztály jelvénye/

Szent László Himnusz

 

 

/A Szent László hadosztály ejtőernyős katonája 43M Király géppisztollyal/


 
Írta: Szmolicza József   
2017. november 05. vasárnap, 16:51

MEGHÍVÓ

 

vitéz Bertalan Árpád (1898-1941) eje. őrnagy,

a magyar katonai ejtőernyős fegyvernem alapítója

 

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ),

a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége,

a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör és a Falumúzeum

tisztelettel meghívja Önt, barátait és ismerőseit

 

2017. november 10-én (pénteken) 17:30 órakor a

Falumúzeumba

Bertalan Árpád hadnagy, rohamjárőr parancsnok haditette

c. vetítettképes előadásra

Előadó:

Gáll Gábor MEBSZ

Kegyeleti Bizottság elnöke


Bertalan Árpád hadnagy

100 évvel ezelőtti hőstettére, emlékezünk amelyért a

Mária Terézia Katonai Rend Lovagkeresztje

kitüntetést is megkapta (A legfiatalabb kitüntetett volt!)

 

"A leírások szerint katonái rajongtak a vakmerő, ugyanakkor megfontolt tisztért, aki 4 nappal 19. születésnapja után beírta magát a hősök nagykönyvébe. 1917. október 24-én Tolmeinnál Bertalan 15 fős rohamcsapatával mélyen betört az ellenséges vonalakba azért, hogy elfoglalja a monarchia csapataira veszélyt jelentő olasz lövegeket. A harcok során azonban csapdába estek, s Bertalanék az olasz állások közé szorultak. Az ifjú magyar tiszt azonban a visszavonulás helyett az előretörést választotta.

A hadnagy közelharcban átküzdötte magát több álláson is, miközben számos olasz foglyot ejtett és fegyverzeti eszközt zsákmányolt. Délutánra eljutott a tüzérségi állásokhoz s elfoglalta a lövegeket, a kezelő személyzetet pedig megadásra kényszerítette. Mivel a nagy támadást akadályozó tüzérségi tüzet megszüntette, az osztrák-magyar csapatok támadásba lendülhettek, ami alatt Bertalan nyolc főre apadt csapatával hátba támadta a még védekező olasz erőket. A hadművelet sikerrel végződött, ráadásul közel 2000 olasz katonát ejtettek foglyul."

A hihetetlen bátorsággal, ügyességgel és szerencsével végrehajtott műveletért Bertalan Árpádnak a Tiszti Arany Vitézségi Érmet adományozták, és ugyanezért a haditettéért később kiérdemelte a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét is (1927.).

 

 

100 éve történt a caporettói áttörés

Bertalan Árpád hadnagy rohamjárőr parancsnok haditette

 

 

Tiszti Arany Vitézségi Érem

 

A rend Lovagkeresztje

(szalagok nélkül és szalagokkal)

 

Letölthető meghívó

 

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2017. október 17. kedd, 19:30

MEGHÍVÓ

Szakmai tanulmányútra

2017. október 28.-án (szombaton)

Indulás reggel 8 órakor a Falumúzeum elől!

 

Kossurth Múzeum, Cegléd

 

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre a Falumúzeum alapításának 50. évfordulója alkalmából autóbuszos kirándulást szervez, melyre tagjait ezúton is meghívja. Az utazási költség egy pályázatunknak köszönhetően díjmentes. Étkezés: önellátásos. Tervezett útvonal: Cegléd - Kossuth Múzeum (Idén ünnepli a múzeum fennállásának 100. évfordulóját.  Abony - Abonyi Lajos Falumúzeum ( A Falumúzeum megtekintése előtt, a múzeumalapító Györe Pál mellszobrának megkoszorúzása. Tápióbicske - 1849. április 4-i győztes csata Honvéd emlékműve (Jankovits Gyula, 1910). Talapzatán a csata két hősének, Czillich Ede őrnagynak és Földváry Károly őrnagynak domborművét helyezték el. Az emlékművön elhelyezzük az emlékezés koszorúját. Tápiószele - Blaskovich Kúriamúzeum, Magyarország egyetlen kúriamúzeuma megtekintése. Tápiógyörgye - Falumúzeum A falumúzeum alapját az 1977-ben elhunyt Molnár László tanár vetette meg, aki az 1960-as évektől lelkesen gyűjtötte a paraszti élet használati tárgyait. A gyűjteményt az iskola padlásán tárolták, innen kerültek az ép darabok a falumúzeum kiállításába. A falumúzeum ügyét Varró István tanácselnök magáénak érezte és 1983-ban megnyílt a néprajzi kiállítás, a község anyagi támogatásával és jelentős társadalmi munkával.

A kirándulásunkra szeretettel várjuk a múzeumunkban működött, Zöldszíves Szakkörünk egykori tagjait is!


Várható visszaérkezés Isaszegre: kb. 18 órakor

Jelentkezéseket az alábbi e-mail címeken várunk:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Abonyi Lajos Falumúzeum


Tápiógyörgyei Falumúzeum


Tápiószelei Blaskovich Kúriamúzeum


Honvéd emlékmű (1910) Tápióbicskén
 
Írta: Szmolicza József   
2017. október 09. hétfő, 22:46

MEGHÍVÓ

 

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre szeretettel várja - egy kötetlen beszélgetésre - azon régiós civil szervezeteket, amelyek

a településükön muzeális intézményeket támogatnak, segítenek.

Mindezt a gasztronómia jegyében szeretnénk megvalósítani, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a településükre jellemző étel vagy sütemény kóstolóval érkezzenek.

Mi is készülünk hasonló kostólóval.


A találkozó fő célja:

Egymás munkájának megismerése, tapasztalatcsere, pályázati lehetőségek, gondok-nehézségek megismerése, amelyek akadályozzák a hatékony működést.

Lehetőség adódik a szervezetek bemutatkozására is.


A találkozó Időpontja:

2017. október 21. (szombat) 11 órakor

Előzetes jelentkezéseket az alábbi e-mail címeken várunk:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Mobil szám: 70/337-8978


 
Írta: Szmolicza József   
2017. október 09. hétfő, 21:19

MEGHÍVÓ

 

Szathmáry Zoltán (1901-1989) múzeumalapító

a régi múzeumépület előtt 1970-es évek eleje

 

Isaszeg Város Önkormányzata és az Isaszegi Múzeumbarátok Köre

szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt

az Isaszegi Falumúzeum alapításának
50. évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezésre


2017. október 13-án (pénteken) 14 órára

a FALUMÚZEUMBA


Program:


14 órától:

Az általános iskolák felső tagozatos diákjai részére meghirdetett

"Múzeumtörténeti verseny" díjainak átadása


14,30 órától:

Köszöntő

Rövid múzeumtörténeti visszatekintés

Vendégeink akikkel együtt ünnepelünk, emlékezünk

részükről rövid vetíttetképes előadást hallgathatunk meg


Reznák Erzsébet történész.

múzeumigazgató

(Kossuth Múzeum, Cegléd)


Dr. habil. Kulcsár Valéria régész,

egyetemi docens

(Szegedi Tudományegyetem, Régészeti Tanszék)


Györe Zsófia

Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány képviselője

az abonyi Falumúzeum alapítójának unokája

 

Megemlékezésünket szerény vendéglátás, kötetlen beszélgetés, filmvetítés zárja.

Szeretettel várjuk barátainkat, segítőinket, támogatóinkat, adományozóinkat és

a leendő múzeumbarátokat is.

 
 

 
« ElsőElőző12345678KövetkezőUtolsó »

2. oldal / 8