Új szerzeményeink
Írta: Administrator   

2017. április 13-án újabb értékes ajándékot kaptunk, Balázs Istvántól a Múzeumbaráti Kör tagjától. Összesen 9 db dokumentumot ajándékozott a múzeumnak, melyből háromnak a fotóját is közöljük.

Rövid leírások:

1. Értesítő könyvecske Balázs István édesapja, Balázs József részére. Kiállítva Péczelen 1919-1922 között (I-III osztályig).

2. Népmozgalmi Nyilvántartó lap 1940-ből. Kiállítva Tihon János részére.

Amit tudnunk kell erről a dokumentumról: A népmozgalmi nyilvántartó az 1939. évi II. tc. szerint honvédelmi kötelezettség alá eső személyeket vette számba. A népesség nyilvántartásával és igénybevételével kapcsolatos teendőket a 380.000 és a 381.000/1941. B. M. sz. rendelet szabályozta. A nyilvántartás irányítója a polgármester volt. Az adminisztrációs munkát kezdetben egy napidíjas tisztviselő végezte, majd az ügykör bővülésével a képviselő-testület díjnokot is alkalmazhatott. A nyilvántartók a népszámlálás és a személyesen szolgáltatott adatok alapján minden 12–70 év közötti férfiról és 16–50 év közötti nőről nyilvántartó lapot állítottak ki. A második világháború után a 20.140/1945. I. elnöki sz. honvédelmi miniszteri rendelet kimondta a népmozgalmi nyilvántartás újraszervezését. 1945. szeptemberében azonban megjelent jelent a 33.522/1945. elnöki sz. rendelet, amely megszüntette a népmozgalmi nyilvántartók alkalmazását. Ugyanakkor a 4000 és 9000/1945. M. E. sz. rendelet megszervezte a közmunkaügyi hivatalokat. A népmozgalmi nyilvántartók szerepét a közmunkaügyi nyilvántartók vették át, mindenütt így Isaszegen is.

3. Meghívó, plakát a Magyar színész válogatott - Isaszegi öregfiúk mérkőzésére 1973. június 23-ra.

Mérete: 29,3 x 21 cm

A mérkőzést konferálta dr. Hegedűs János, játékvezetője Grosics Gyula volt.

A 18 fős színész válogatott, csapatkapitánya Komlós András volt. Néhány név a csapatból: Aradszky László, Bujtor István, Juhász Jácint, Koós János, Solymos Antal, Szirtes Ádám, Zenthe Ferenc.

Az isaszegiek csapatkapitánya Lázár András volt, néhány név a csapatból: Kóti Pál, Polgár István, Kiss Sándor, Surman József, Tasák József, Hanák László, Tóth László

Balázs István ajándékát köszönjük! Gyarapodási száma: Gy.sz.: T-4/2017.

 

Szent Márton Emlékpénzérmék

1. Szent Márton születésének 1700. évfordulójára kiadott emlékérem. Névértéke: 10.000,-Ft

Összsúly: 24 g, átm.: 37 mm, minőség: Proof, finomság: Ag. 925

Az előlap fő motívuma egy Savariából, valószínűleg Szent Márton korából származó ókeresztény lámpafüggesztő, amelyet ma a Savaria Megyei hatókörű Városi Múzeum őriz. Az ezüst emlékérme hátoldala Szent Márton egyik legismertebb cselekedetét, a köpönyegmegosztást jeleníti meg egy ólomüveg ablak-ábrázolás felidézésével. (A források szerint Galliában állomásozó katonaként a rettentő hidegben utolsó ruhadarabjaként viselt katonai köpenyét karddal kettévágta, és egy didergő koldus vállára terítette.) A központi motívum alsó részén található a tervező, Lebó Ferenc kisméretű mesterjegye.

2. Szent Márton SAVARIA A.D. 316  2000,-Ft névértékű színesfém emlékérme.

Összsúly: 23,7 g., átmérő: 37 mm, minőség: BU, finomság: Cu75Ni25

A színesfém emlékpénz előlapján, a szombathelyi Szent Márton templom homlokzatának és tornyának részlete látható. Hátlapján Szent Márton ábrázolása látható egy gyógyult beteg társaságában. Az érme szélén, fent a „SZENT MÁRTON” körirat olvasható, míg az alsó köriratban megjelenő „SAVARIA” és „A. D. 316” feliratok Szent Márton szülőhelyére és születési évére utalnak, melyeket a tervező Tóth Zoltán mesterjegye választ el.

Az emlékpénzérméket a Magyar Nemzeti Bank bocsájtotta ki.

Az emlékérméket Juhász Vilmos (Dunakeszi), a Múzeumbarátok Köre elnökségi tagja vásárolta és ajándékozta múzeumunknak

Ajándékozás ideje: 2016. október 23.

Nyilvántartási száma: Gy.sz.: T-10/2016 Köszönjük Juhász Vilmosnak értékes ajándékát!

 

Vörös Hadsereg szükségpénz (1 db)

Sorozat- és sorszám nélkül. Mérete: 141x64 mm

A fedezet nélküli „Vöröshadsereg Parancsnoksága”szükségpénzek 1944. szeptember 23-tól 1945. február 28-ig voltak érvényben, illetve „hivatalos” forgalomban.

A szükségpénzek létjogosultságát a háborús helyzetre vonatkozó nemzetközi egyezmények, így a genfi (1899) és hágai (1906) szabályozták, miszerint a hadműveleti vagy megszállt területeken a hadsereg ellátására szükséges javakért, szolgáltatásokért készpénzzel vagy elismervénnyel kellet fizetnie az idegen katonai alakulatoknak. A szovjet politikai vezetés is így járt el az általa elfoglalt országokban, így többek között Lengyelországban, Csehszlovákiában, Romániában és Magyarországon is. A Szovjet Arcvonal Politikai Osztálya az ellenőrzése alá került területeken, így először Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben röplapokon és plakátokon adta tudtul a magyar lakosság számára 2. sz. parancsát, amely szerint:

„… Magyarország területén a magyar pengőn kívül szabad forgalomban van a Szovjet Katonai Parancsnokság által kibocsátott pengő is. A fent említett pénznemek árfolyama a következő: egy hadipengő egyenlő egy magyar pengővel. Minden állampolgár, minden hatóság, ipari és kereskedelmi vállalat köteles ezeket a pénznemeket elfogadni, megtartva azokat az árakat, amelyek érvényben voltak akkor, amikor a Vörös Hadsereg csapatai Magyarország területére léptek”. Háborús (ellenséges) szerepünknek megfelelően, mintegy demonstrálva azt, a csehszlovák és lengyel hadipénzektől eltérően - ahol utaltak az illető ország nevére is -, Románia és Magyarország esetében ezt nem tartották fontosnak. Ezeknél a pénzeknél mindössze csak a nyelv és a pénznem utal hovatartozásukra.

A bankjegyeket viszonylag jó minőségű, vízjeles papírra, ofszet technikával nyomták. Elő-hátoldalukon egyaránt feltüntették a „VÖRÖSHADSEREG PARANCSNOKSÁGA” utalást.

A kibocsátási év: 1944.

A következő névértékű papírpénzek kerültek kibocsátásra: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 és 1000 pengő. Sorszám nélküli példányok a sorozatból csak az első  3-nál fordultak elő (1, 2, 5 Pengő).

A Vöröshadsereg Parancsnoksága pengősor kollekció a GOZNAK Vállalatok (Szovjetunió, Moszkva) terméke. A nyomólemezek grafikus terveinek elkészítése a vezető tervező Ivan Dubasov és az irányítása alatt dolgozó képzőművész kollektíva nevéhez köthető.

Gyarapodási száma: T-7/2016. Ajándékozó: Balázs István. Köszönjük!

Ajándékozás ideje: 2016. június 24.


Hímzett falvédők (2 db):

Gyarapodási szám: N-6/2016.

Ajándékozás ideje: 2016. 04. 22.

1.

"Szívemnek, lelkemnek az a kívánsága..."

Gyári lepedővászon, kék pamutfonallal laposöltéssel és száröltéssel hímzett:

felül két sor felirat, alatta rózsaindák között fiatal szerelmespár képe.

Körben kék gyári szalaggal, géppel szegett.

Anyag: pamutszalag, pamutfonal, pamutvászon szövet

Technika: kézi hímzés, gépi szegés

Fő méretek (cm): H:78, Sz.: 52

2.

"Az én konyhám azért fényes..."

Gyári lepedővászon, kék fonállal, szár- és laposöltéssel hímezve. Középen konyha jelenet, csikósparhelt, előtte női alak, köténnyel, a másik oldalon egy öltönyös férfi, kalapját kezében tartja. A nő mögött asztal, az asztalon egy edény, felette szita. Két oldalán egy-egy virágág. A falvédő felső részén és alul felirat. A díszítményen is alkalmazott minőségű kék fonállal, laposöltéssel kitöltött-vastagított, szalagírásos betűkből álló, folyóírásos szöveg. Széles gyári, kék alapon fehér mintás szalaggal, varrógéppel szegett.

Anyag: pamutszalag, pamutfonal, pamutvászon szövet

Technika: laposöltés, száröltéses hímzés, gépi szegés

Fő méretek (cm): H: 78, Sz: 52

Mindkét hímzett falvédőt Dragonya István isaszegi lakos ajándékozta múzeumunknak! Köszönjük!

 

Lengyel Légiós hő. katonai egyenruha (4 db):

Használt, de újszerű állapotú.

Gyarapodási szám: T-5/2016.

Ajándékozás ideje: 2016. április 6.

A Lengyel légió egyenruhája 1849 tavaszáig piros-fehér színű volt, de mivel nagyon hasonlított az osztrák egyenruha színére, ezért váltottak a piros-kék színűre. A csákóról: a lengyelek mindig megmaradtak az egyféle formájú csákónál, az úgynevezett rogatywkanál, másnéven konfederátkánál. Ez egy négyszögletü csákó, és megfigyelhető hogy a mostani lengyel hadseregben is ezt a formát használják (természetesen már újítottak rajta).

A Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület (Budapest) ajándéka. Személyesen a Légió parancsnoka, az egyesület alelnöke, Máté Endre hő. főhadnagy adta át a számunkra értékes egyenruhát, a múzeum munkatársának Szmolicza Józsefnek.

2017. április 6-án a Múzeumbarátok Köre által vásárolt kirakati babán az ajándékba kapott egyenruha.

Köszönjük a Múzeumbaráti Kör anyagi áldozatvállalását!