Barabás fényképek
Írta: Szmolicza József   

Messziről érkezett ajándék

 

Kedves adományt kaptunk az elmúlt napokban. Dr. Barabásné sz. Pesthy Zsuzsanna volt isaszegi gyógyszerész fiától, akinek nagyanyja Pesthy Mihályné született Thinagel Szerafin az első okleveles magyar gyógyszerésznő volt. Pesthy Mihály és felesége hosszabb kerülőút után Isaszegen telepedtek le, és megvásárolták az isaszegi "Angyal" Gyógyszertárat. Itt alapítottak családot. Házasságukból két gyermek született István és Zsuzsanna. Pesthy Zsuzsanna szülei hivatását követve gyógyszerész lett, és feleségül ment a köztiszteletnek örvendő,  Dr. Barabás Géza orvoshoz. Két gyermekük született András Pál 1934-ben és György Mihály 1936-ban, akik külföldön Angliában és Kanadában élnek. Dr. Barabás György Mihály az alábbi fényképek és dokumentumok digitális másolatait küldte el múzeumunknak.

 

Dokumentumok:

Értesítés Dr. Barabás Gézáné részére, -a saját - az isaszegi "Angyal" gyógyszertár állami kezelésbe vételéről 1950. 07. 28.

Köszönet az Építés- és közmunkaügyi miniszter úrnak, az isaszegi Rk. Újtemplom építésének folytatásához - az MKP isaszegi szervezete útján - nyújtott összesen 20.000,-Ft támogatásért.

A Római Katolikus Egyházközség megbízásából: Sztrízs József esperes plébános, 1947. 08. 28.

Fényképek:

Filmfelvétel Isaszegen kb. 1930-as évek

Sztrízs József esperes plébános, Dr. Barabásné Pesthy Zsuzsannával beszélget a temetőben kb. 1930-as évek

 

Terveink szerint 2016-ban, Pesthy Mihályné sz. Thinagel Szerafin halálának 60. évfordulója alkalmából, emlékkiállítással adózunk emlékének.

 

Köszönjük a küldött adományokat!