Búcsúzunk Prépost úrtól
Írta: Szmolicza József   

BÚCSÚZUNK!

 

GULYKA JÓZSEF

(1937 - 2016)

címzetes prépost, ny. kerületi esperes-plébános úrtól

Emlékét szívünkben megőrizzük!

Nyugodjék békében! Hiányozni fog!

 

Boldogasszony Anyánk (Régi magyar Himnusz)

Emlékezés Gulyka József c. prépost, ny. plénánosra

/Fotók: Szmolicza József/

Közelebb, közelebb, Uram hozzád

Beszélgetés Gulyka József prépost atyával 75. születésnapja alkalmából