Közgyűlési meghívó
Írta: Szmolicza József   

MEGHÍVÓ

 

A Kós Károly-díjjal és a Magyarországi Lengyelekért-díjjal kitüntetett Isaszegi Múzeumbarátok Köre (Székhelye: 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 15.; Adószáma: 19184740-1-13), tisztelettel meghívja a Kör tagjait éves rendes Közgyűlésére.

 

A Közgyűlés időpontja:

2018. február 24. (szombat) 15 órakor

 

A Közgyűlés helyszíne:

Ez évben kivételesen a múzeum felújítási munkálatai miatt a,

Magánvállalkozók Isaszegi Egyesületének Székháza

(Rákóczi u. 12.)

 

Napirendi pontok:

1. 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámoló

/hozzászólások, vélemények, kiegészítések/

a) szakmai beszámoló elfogadása

b) pénzügyi beszámoló elfogadása

 

2. 2018. évi szakmai és pénzügyiterv

/hozzászólások, vélemények, kiegészítések/

a) szakmai munkaterv elfogadása

b) pénzügyiterv elfogadása

 

3. Újonnan belépő tagok befogadása

 

4. Egyebek

 

A tagdíjak befizetésére lehetőség adódik a helyszínen a Közgyűlés után!

Minden tagunk megjelenésére, feltétlenül számítunk!

 

Figyelemfelhívás:

Alapszabályunk szerint a Közgyűlés határozatképes ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az új Közgyűlést 30 percen belül megtartjuk, mely határozatképes a megjelent tagok létszámától függetlenül.

 

Isaszeg, 2018. február 12.

 

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna sk.

elnök