Állandó kiállítás
Írta: Szmolicza József   

 

 

Kiállításrészlet

Az "Isaszegi Helytörténeti Gyűjtemény" régészeti, történeti és néprajzi anyagot tartalmaz. A Kiállítóteremben találhatók megkövesedett miocén kori kagylók, csigák (Pecten sp., Ampulline, Glycymeris sp.) és pleisztocén korból származó mamutfogak, combcsont- és agyartöredék, mastodon fogtöredékek.

Kiállításrészlet - őslénytani tárló

Az őskori emlékek közül való a csiszolt kőbalta, obszidián kőpengék, csontból faragott karperec, rézcsákány, bronz tokos balták, vas lándzsahegy, kézzel formált agyagedények,stb

Kiállításrészlet - őskori tárló

Ókori leletek a római pénzérmék, fibulák, terra sigillata, padlótéglák, bronz gyűrű, gyöngyök, tetőcserép valamint szarmata edénytöredékek

Kiállításrészlet - ókori tárló

Korai középkori a kovácsoltvas szárnyas lándzsa, Árpád-koriak a Salamon és Könyves Kálmán dénárjai, szenteltvíztartó, edénytöredékek

Középkori eredetűek patkószegek, zabla, sarkantyúk, lándzsahegyek, nyílhegyek, tőr, stb.

Kiállításrészlet - középkori tárló

A kiállítótér hátsófrontját foglalja el az isaszegi parasztlakás; szoba és konyha enteriőr. Többek között látható 1700-as évekből származó ágy: faragott-festett ágyfejjel, a XIX. századból származó faragott, festett kegyszobor, faragott tükör, Rk. énekeskönyv, stafiirung láda (szuszék), lakodalmas tálak, türelemüveg, XX. század elejéről konyhai eszközök és kerámiák.

 

 

Kiállításra kerültek az 1920-as évekből származó szívet-lelket gyönyörködtető helyi hímzések és népviseleti ruhák jellegzetes darabjai.

 

Leggazdagabb az 1849. április 6-án lefolyt isaszegi győztes csata tárgyi emlékeit bemutató rész. (Isaszeg népe 1849-ben 220 nemzetőrt adott az ország védelmére.) Többek között lovassági szablya, 48 M gyalogsági kard, bécsi légiós kard, jurátus szablyák, csappantyús pisztoly, lőportartó, döfőszuronyok, ágyúgolyók és XIX. sz.-i olajnyomatok, kőnyomat, Kossuth Lajos által dedikált fotó tekinthetők meg.

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre anyagi áldozatvállalásának köszönhetően, 1999-ben került átadásra az "ólomkatona kiállítás", amely kb. 2 m  x 4 m területű és kb. 1000 figurális ábrázolású dioráma. Időben - térben sűrítve mutatja be a csata legfontosabb mozzanatait. Készítője: Homoki Gyula miniatűr hadtörténelemmel foglalkozó kiállításrendező volt.