Ki olvas minket

Oldalainkat 2 vendég böngészi

Szeretettel várjuk!

Múzeumunk egész évben

várja Önt és kedves családját.

Véletlenkép

tarlat4.jpg

Szavazások

Járt-e már múzeumunkban?
 

Hirdetések

Hirdetés

Isaszeg térkép (XIX. sz.)

„A…múzeum… a múltak letűnt napjainak hátramaradt fénysugara; mely bevilágít a régi idők közművelődési és társadalmi viszonyaiba… A történelmi emlékek… a tanulni akarónak művelődéstörténeti adatok, a lelkesedni tudónak pedig ereklyék, amelyeknek egyikéhez az ősöknek csatában hullott vére, másikához a munkában lecsurgott verítéke tapad.”

/Marosi Arnold 1904./
 
Írta: Szmolicza József   
2016. február 27. szombat, 16:07

 

Az Emberi Erőforrások minisztere által 2015. évben a "Muzeális intézmények szakmai támogatására" (Kubinyi Ágoston Program) kiírt pályázatán, "infrastruktúrális fejlesztések" címmel beadott pályázatunkat eredményesen bírálták el. A megítélt támogatásból, amely 1.000.000,-Ft volt, a múzeum több mint 30 éves elavult nyílászáróinak teljes cseréjét tudtuk elvégezni. Ennek köszönhetően új, korszerű, szigetelt ajtók és ablakok kerültek beépítésre, mellyel jelentősen csökkenthetőek a fűtési költségek is.

Pályázó: Isaszeg Város Önkormányzata volt.

 
Írta: Szmolicza József   
2017. január 19. csütörtök, 14:06

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a Falumúzeum 2017. január 20-án (péntek) 13,30 - 15,30 óráig technikai okok miatt ZÁRVA tart!

Szíves megértésüket, ezúton is köszönjük!

 
Írta: Szmolicza József   
2017. január 06. péntek, 11:27

BÚCSÚZUNK

 

Dr. Farkas Jenő (1924 - 2016) nyá. repülő ezredes


Búcsúzunk Dr. Farkas Jenő nyá. repülő ezredestől, egykori magyar királyi repülő hadnagyotól, akit még 1944. augusztus 20-án ˙Magyarország Kormányzója avatott hadnaggyá. Farkas Jenő részt vett a magyar légierő II. világháborús harcaiban, a háború után az új magyar repülő fegyvernem felállításában. Később méltatlan bántások és megaláztatások érték, de Isten segítségével túlélte és tudományos tanácsadóként nyugdíjazták. Gödöllőn élt.

Ezredes úr, aki a Szent László Hadosztály történetének szakértője volt, több hadtörténeti könyvet publikált. Múzeumunk részére is ajándékozott értékes könyvveiből, melyeket a 775. - 780. sorszám alatt, beleltározva őrzünk.

A II. világháború védelmi harcaiban Isaszegen 1944-ben elesett magyar katonák emlékére megtartott, megemlékezéseken mindvégig közöttünk volt. 2011-ben nagysikerű előadást hallhattunk Jenő bátyánktól, "A Magyar Királyi Honvéd Légierő harcai a II. világháború keleti frontján" címmel, 2014-ben a Szent László király Lengyel délutánon, a temetőben lévő emlékműnél tartott ünnepi beszédet, a II. világháborúban elesett magyar katonák emlékére.

Dr. Farkas Jenő rep. ezredes temetésére, 2017. január 20-án (pénteken) 14 órakor kerül sor, a

gödöllői belvárosi temetőben, a római katolikus egyház szertartása szerint, katonai tiszteletadás mellett.

A Teremtő kísérje utolsó útján!

Nyugodjék békében!

Emlékét megőrizzük!

Boldogasszony Anyánk ősi magyar Himnusz

 

Utolsó közszereplése és tiszteletadása az elhunyt magyar katonák emléke előtt

Isaszeg-temető, 2016. nov. 25.

Megemlékezés után közös csoportkép 2015. nov. 20-án (Isaszeg temető).

/Fotók: Szmolicza J./

Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredessel 2014. június 7-én a

Szent László király - Lengyel délután ünnepségen.

A háttérben a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj Szent László század tagjai díszőrségben

Verseczky Erzsébet Együttműködés Isaszegért Egyesület elnöke, MEBSZ tag, középen Dr. Szőke Barnabás ny. volt bécsi EBESZ diplomata, Dr. Farkas Jenő ny. repülő ezredes

A magyar katonák síremléke előtt beszédet mond Dr. Farkas Jenő nyá. repülő ezds.

Háttérben középen: Gulyka József címzetes prépost, a rendezvény fővédnöke,

bal oldalon dr. Boldizsár Gábor honv. ezredes, a Szent Márton Lovas Hagyományörző Egy. képviselője, Máté Endre a Wysocki Légió Hagyományőrző Egy. parancsnoka és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Erazmus ösztöndíjas lengyel tisztjelölt hallgatói.

 

Tisztelgés a hősök emléke előtt

A Falumúzeumban tartott előadás után, Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredes, Dr. Dürr Sándor és Bazsik Béla társaságában.

2013. nov. 30-án.

2011. évben dr. Farkas Jenő nyá. rep. ezds. előadása után beszélget, Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredessel és Jéney Sándor nyá. honv. őrnaggyal.

Dr. Farkas Jenő és Dr. Boldizsár Gábor (Falumúzeum, 2011.)

 

"...Ma már alig vagyunk, kik emlékszünk még a hős csatákra. S ki emlékszik mindre? Soroksárra? Hogy Dunaharaszti ég? Isaszegre? Letkésre? Kicsindre? És a felvidéki ütközetekre? A dunántúli utolsó harcokra? A fagytól fekete halott kezekre? S a vérbeborult baráti arcokra? A hős hadosztályra, mely el nem bukott. Mert meg tudott halni, ha győzni nem tudott! "

Fiatalok!

Soha ne felejtsétek,

És mondjátok el,

ha ti lesztek vének!

A Szent László hadosztály,

el nem bukott,

Mert meg tudott halni,

ha győzni nem tudott!


Szent László Himnusz

 


 

IL SILENCIÓ

IN MEMORIAM

 

 
Írta: Szmolicza József   
2017. január 19. csütörtök, 10:32

MEGHÍVÓ

A szervezők szeretettel hívnak mindenkit, a Keresztény/Keresztyén Akadémia soron következő előadására

2017. január 20-án 18 órára a Falumúzeumba,

Az örmény katolikusság Erdélyben és Magyarországon című előadásra

Előadó: Dr. Issekutz Sarolta

a Fővárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Elnöke

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Belépés díjtalan!

Meghívó a rendezvényre!

 
Írta: Szmolicza József   
2017. január 11. szerda, 11:45

MEGHÍVÓ

 

/Erdély - Szejkefürdő//


Az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK), az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum, tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit, barátait


"MÚZEUMI ESTÉK"
programjának következő rendezvényére 

2017. január 21 -én (szombaton) 16 órára a 
FALUMÚZEUMBA

Normandia-Bretagne, Szlovák Paradicsom, Erdély c. vetített képes előadásra

 

Előadó:

Notter Béla az ITK elnöke

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A belépés díjtalan!

 

/Erdély - Csíkrákosi római katolikus vártemplom/

 

/Normandia - Étretat/

 

/Szlovák Paradicsom/

 

/Bretagne, Saint-Malo/

A fotókat Notter Béla készítette.

 
Írta: Szmolicza József   
2017. január 11. szerda, 10:39

M E G H Í V Ó

 

Emlékezés a doni hősökre,

a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg doni katasztrófájának 74. évfordulója alkalmából

„Az utolsó pillanat felvétel”
című vers szerzője ismeretlen 
/részlet/

„S miközben
gondolatom ideér, testem a hómezőn
lassan már nem él, soha többé nem
jutok már haza, gondolj rám a Donnál is
Magyar Haza!”


 

Isaszeg Város Önkormányzata és a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum

tisztelettel meghívja a város polgárait

2017. január 12-én (csütörtökön) 18 órakor, a

Hősök és Áldozatok Emlékparkjában tartandó megemlékezésre.

Közreműködik:

a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége

majd,

koszorúzás és mécses gyújtás a hősi halált halt, eltűnt és hadifogságba esett magyar katonák emléke előtt.

 

"Ott a messzi Donnál..."

 

Don menti honvédek imája 1942
karácsonyára készült, ceruzával íródott,
fehér papírra, kifejezve mindazt a fájdalmat,
küzdelmet, szenvedést, kétségbeesést
és hazavágyódást, melyet átéltek
a magyar katonák:

„Édes jó Istenünk segíts meg bennünket,

A Don partján küzdő magyar honvédeket,

Kérjük adjál erőt testünknek, lelkünknek,

Hogy elviselhessük sok szenvedésünket,

Szálljon megsegítő áldásod Hazánkra,

Segíts minket haza szép Magyarországra.

Ámen”

 

 

 

A boldog szunnyadókhoz

 

Aludjatok, Ti áldott hőseink,
Pihenj Te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög,
S ne bántson könny, mely értetek pereg.


Apák, fiúk, szerelmes vőlegények,
Kik porladoztok mily sok éve már,
Kik elé dörgő ágyúszóval,
Véres mezőkön toppant a halál.


Aludjatok csak Don menti holtak,
Folyó mentén szunnyadó bakák,
Aludjatok ott messze idegenben,
Magyar testvéreink, fiúk és apák.


Aludjatok néma szent hadak,
Pihenni édes, pihenni jó,
Nyugtasson a Donnak halk zúgása,
Mint a Tisza folyó.


De jó tinéktek, elkísért az
Utolsó gondolat, hogy bárki győz,
E véres dáridóban a magyar nép
Él és földje megmarad.


Hozzátok el ne érjen
Itthonról sóhaj, jajgatás,
Mert ajándéktok szent:
A csendes szunnyadás…


Ezt Isten adja halott katonának,
Ki hűséges volt, bátor és derék,
Ki könnyű szívvel vitte áldozatul,
Piros vérét és drága életét.


De csitulj panasz! Nyugalmuk
Legyen mindörökre mély.
S utolsó kincsüket ne
Rabolja el földi szenvedély.


Ne zúgjon harangszó, sem ágyuk orgonája,
Csak egy könnycsepp, síró anyaszó.
Nyílaljon be a porladó szívekbe,
Mit megérez fia, a boldog szunnyadó.
Ezért hát, csitt… csak fojtva, lopva fájjon,
Hogy azóta nincs nálunk árvább a világon,
Mióta ők messze földeken, némán fekszenek,
Keresztjük korhadt, vagy sírjuk már jeltelen.


Aludjatok, hát Isten katonái,
Aludjatok Ti boldog pihenők!
Ringasson szelíden, mint az álom,
Idegen földek, távoli temetők!


Vitéz Somogyvári Gyula

 

 

/Képek, versek forrása: Internet/

 

 

 

Wass Albert: Gyertyaláng (részletek)

 

Az emlékezés gyertyalángja mellett

felsorakozik óriási sorba

határon innen és határon túlról

az elesettek légiója.

 

Sok sápadt arc. Óh Istenem, szívünkből

de messze volt a mit sem érzés vágya...

piros rózsákat mentek megcsodálni

s megérkeztek a bíboros halálba.

 

Nyugosznak mind. A vérüket beszívta

a kalásztermő, szomjasajkú föld.

Mögöttük összedőlt a szörnyű Bábel,

s ami még nem volt, az is összedőlt.

 

Ismeretlen Testvér, ki messze földön

alszol, lelkében fűnek és virágnak.

Te már tudod, hogy hasztalan a Törvény

amit itt fent az emberek csinálnak.

 

Testvér, ki alszol ismeretlen sírban,

s megbékélt arcod nem látom soha:

álmodd tovább az elnémultak álmát,

csöndes Testvérem: halott katona.

 

"Mindössze húsz esztendeje emlékezhetünk meg a doni hősökről, akikről évtizedeken keresztül beszélni sem volt szabad.
Pedig hősök voltak, akik az utolsó pillanatig kitartottak, helytálltak a sokszoros túlerő ellen akkor is, amikor szövetségeseik már régen 
visszavonultak. Az utánpótlás nélkül maradt, nem megfelelően felszerelt, ellátott és kiképzett hadsereg sorsa a dermesztő télben 
megpecsételődött.

A kegyetlen küzdelemben – 1943. január 12. és február 9. között, a csaknem 200 ezer fős 2. magyar hadseregből 42 ezren életüket
vesztették 28 ezren megsebesültek és mintegy 26 ezren fogságba estek. A Donnál harcoló magyar katonák kivétel nélkül teljesítették
kötelességüket, és maradéktalanul végrehajtották elöljáróik parancsát."

 

„A Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt álló hadsereget 1942. április 17. és június
27. között vezényelték ki a keleti frontra. Mivel Kállay Miklós miniszterelnök több ízben
kijelentette: 'minden katona szeptemberben haza fog jönni', a kikerülteket kezdettől fogva az 
a remény éltette, hogy néhány hónap elteltével leváltják őket, és hazatérhetnek. Ez nem így 
történt. A 2. magyar hadsereg feladata a Sztálingrádnál harcoló német csapatok szárnyának 
biztosítása, így a Don melletti védelem volt, a mintegy 200 kilométeres szakaszon. Az 
eredetileg sem túl jól felszerelt – különösen a nehéztüzérség, a páncéltörő tüzérség terén 
hiányos fegyverzetű – csapatok már az 1942-es nyári-őszi csatákban komoly veszteségeket
szenvedtek, az igazi katasztrófa azonban 1943. január 12-én vette kezdetét. Ekkor a jelentős
páncélos erőkkel támogatott szovjet hadosztályok az arcvonal északi részén, az urivi hídfőnél
áttörtek a nyáron egyébként viszonylag jól védhető, de a mínusz 40 fokos hidegben autóút
keménységűre fagyott mocsaras területen. A sok helyen csupán egysoros drótakadállyal
védett, térdig érő árkok és hófalak alkotta kezdetleges magyar védőállásokon a szovjet 
csapatok könnyen áttörtek” 

„Tisztelegjünk a magyar katonák előtt, akik 
áldozataivá váltak a háború poklának, akik elestek az egyenlőtlen küzdelemben. Emlékezzünk 
azokra, akik megsebesültek, és akiken a tábori kórházakban a gyógyszer-utánpótlás hiányában 
érzéstelenítés nélkül hajtották végre a műtéteket, aztán belehaltak a fertőzésekbe, vagy egész 
életükre nyomorékok maradtak. Emlékezzünk a nyomtalanul eltűntekre, akiket évekig hiába 
várt haza a családjuk és a soha nem azonosítottakra, mindazokra, akik jeltelen sírokba kotorva 
alusszák örök álmukat.”

Katolikus Tábori Püspökség meghívója - Szentmise a doni áldozatokért

Boldog Asszony Anyánk - ősi magyar Himnuszunkkal emlékezünk, a doni tragédia magyar hőseire

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2017. január 05. csütörtök, 15:16

Közelgő programok

 

2017. január 13.  (péntek) 18 órakor a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör vendége: v. Boros Bánk Levente politológus. Előadásának címe: "Magyarország a változó Európában és a világban" A TÁNT előadása a Jókai Mór Városi Könyvtár felújítási munkái miatt, ideiglenesen a múzeumban kerül megrendezésre.

 


2017. január 14-én (szombaton), 14 órától tarja Közgyűlését az Együttműködés Isaszegért Egyesület, a Falumúzeumban. Az állandó-kiállítás ezen időszak alatt nem látogathatók!

2017. január 20. (péntek) 18 órakor a Keresztény/Keresztyén Akadémia 2016/17. tanév, 5. előadására kerül sor, amelynek témája: Az örmény katolikusság Erdélyben és Magyarországon. Előadó: Dr. Issekutz Sarolta az Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Elnöke

2017. január 21-én (szombaton) 16 órától a "Múzeumi esték" következő rendezvénye, Notter Béla (ITK elnök) előadásában. Témája a "Szlovák paradicsom, Normandia és Bretagne"

Az előadások díjmentesen látogathatók! 
« ElsőElőző12345KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 5