Ki olvas minket

Oldalainkat 33 vendég böngészi

Szeretettel várjuk!

Múzeumunk egész évben

várja Önt és kedves családját.

Véletlenkép

tarlat10.jpg

Szavazások

Járt-e már múzeumunkban?
 

Hirdetések

Hirdetés

Isaszeg térkép (XIX. sz.)

„A…múzeum… a múltak letűnt napjainak hátramaradt fénysugara; mely bevilágít a régi idők közművelődési és társadalmi viszonyaiba… A történelmi emlékek… a tanulni akarónak művelődéstörténeti adatok, a lelkesedni tudónak pedig ereklyék, amelyeknek egyikéhez az ősöknek csatában hullott vére, másikához a munkában lecsurgott verítéke tapad.”

/Marosi Arnold 1904./
 
Írta: Szmolicza József   
2016. február 27. szombat, 16:07

Az Emberi Erőforrások minisztere által 2015. évben a "Muzeális intézmények szakmai támogatására" (Kubinyi Ágoston Program) kiírt pályázatán, "infrastruktúrális fejlesztések" címmel beadott pályázatunkat eredményesen bírálták el. A megítélt támogatásból, amely 1.000.000,-Ft volt, a múzeum több mint 30 éves elavult nyílászáróinak teljes cseréjét tudtuk elvégezni. Ennek köszönhetően új, korszerű, szigetelt ajtók és ablakok kerültek beépítésre, mellyel jelentősen csökkenthetőek a fűtési költségek is. Önrész 350.000,-Ft volt.

Pályázó: Isaszeg Város Önkormányzata volt.

 
Írta: Szmolicza József   
2017. október 10. kedd, 21:35

 

Örömmel tájékoztatom honlapunk olvasóit, hogy az Emberi Erőforrások minisztere által 2017. évben a "Muzeális intézmények szakmai támogatására" (Kubinyi Ágoston Program) kiírt pályázatán "infrastrukturális fejlesztések" címmel beadott pályázatunkat kedvezően bírálták el. A  megítélt támogatásból, amely 500.000,-Ft az állandó kiállítás elavult PVC padozatának cseréjét tudjuk majd elvégezni. Új, korszerű, anyagában színezett, csúszásmentes gres lapok lerakásával szeretnénk a kiállítótér színvonalát emelni.

A pályázati támogatás a felújításhoz kevés, ezért szükséges volt a Falumúzeum költségvetésének átcsoportosítására. Ezáltal 1.000.000,-Ft-al tudtuk növelni a pályázaton nyert összeget.

Jelenleg folyamatban van a burkoló kisiparosoktól az árajánlatok bekérése. A munkák megkezdéséről tájékoztatjuk majd olvasóinkat. A felújítás alatt a múzeumunk zárva lesz.

Pályázó: Isaszeg Város Önkormányzata

 
Írta: Szmolicza József   
2018. február 14. szerda, 09:09

MEGHÍVÓ

 

A Kós Károly-díjjal és a Magyarországi Lengyelekért-díjjal kitüntetett Isaszegi Múzeumbarátok Köre (Székhelye: 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 15.; Adószáma: 19184740-1-13), tisztelettel meghívja a Kör tagjait éves rendes Közgyűlésére.

 

A Közgyűlés időpontja:

2018. február 24. (szombat) 15 órakor

 

A Közgyűlés helyszíne:

Ez évben kivételesen a múzeum felújítási munkálatai miatt a,

Magánvállalkozók Isaszegi Egyesületének Székháza

(Rákóczi u. 12.)

 

Napirendi pontok:

1. 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámoló

/hozzászólások, vélemények, kiegészítések/

a) szakmai beszámoló elfogadása

b) pénzügyi beszámoló elfogadása

 

2. 2018. évi szakmai és pénzügyiterv

/hozzászólások, vélemények, kiegészítések/

a) szakmai munkaterv elfogadása

b) pénzügyiterv elfogadása

 

3. Újonnan belépő tagok befogadása

 

4. Egyebek

 

A tagdíjak befizetésére lehetőség adódik a helyszínen a Közgyűlés után!

Minden tagunk megjelenésére, feltétlenül számítunk!

 

Figyelemfelhívás:

Alapszabályunk szerint a Közgyűlés határozatképes ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az új Közgyűlést 30 percen belül megtartjuk, mely határozatképes a megjelent tagok létszámától függetlenül.

 

Isaszeg, 2018. február 12.

 

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna sk.

elnök

 

 
Írta: Szmolicza József   
2017. december 03. vasárnap, 14:44

NYITVA TARTÁSI REND VÁLTOZÁS

 

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a Falumúzeum 2017. december 4-től a belső felújítási munkák megkezdése miatt, ideiglenesen nem látogatható. Ezen munkák előreláthatólag a 2017. december, 2018. január és február hónapokat fogják érinteni. Március elején várhatólag egy megszépült kiállítótérrel (új padlóburkolólap, tisztasági meszelés, stb.) és a vizes blokk felújításával fogadhatjuk majd látogatóinkat. Ezen munkák elvégzésére már régóta vártunk, és a Kubinyi Ágoston Programon elnyert pályázati támogatás, és az Önkormányzat jelentős saját anyagi forrása révén valósulhat meg. Külön megköszönjük Hatvani Miklós polgármester úrnak, a felújításokhoz nyújtott segítségét!

 
Írta: Szmolicza József   
2018. január 30. kedd, 11:14

Than Mór: Görgei és Klapka az isaszegi csatában

 

Emlékezzünk

Görgei Artúr honvédtábornok születésének 200. évfordulójára

(1818. január 30. - 2018. január 30.)


"Nem volt énbennem semmi katonai zseni. Az csak mese, magyar legenda, mint annyi más. Rendet tartottam a katonáim között, ez az egész és a fickók derekasan viselték magukat néhányszor. A többi lárifári."

Görgei Artúr (1818-1916) honvédtábornok

az 1848/49-es szabadságharc fővezére, az 1849. április 6-i győztes isaszegi csata főparancsnoka.

 

Görgei emléktábla a régi mozi épületén.

 

Az egykori tűztől megmenekült ház az 1960-as években, ahol a csata után Görgei és vezérkara tanácskoztak. Három család lakott benne, valamint a Petőfi Filmszínház (MOZI) is az épületben működött az 1980-as évek elejéig.

 

Görgei reliefje a Honvédszobor talapzatának főhomlokzatán. A szobor készítője Radnai Béla szobrászművész volt, talapzatát székely kőfaragók készítették, magyaros stílusban. Kezdeteben csak a három tábornok (Aulich, Damjanich, Klapka) reliefje volt látható az emlékművön. 1938. április 8-án Isaszeg előljárósága országos Görgei ünnepélyt rendezett, amikor a dicső tábornok arcképével díszített domborművet átadták. Az ünnepségen jelen voltak a még élő Görgei leszármazottak, a miskolci Görgei Artúr 13. Honvéd gyalogezred teljes tiszti, altiszti küldöttsége az ezred zenekarával egyetemben.

 

Görgei induló

Görgei emlékére

Az isaszegi Honvédszobor főhomlokzatán a Görgei relieffel

 

"Móricz Zsigmond „élő vértanúnak” nevezte, s tény, hogy életben maradásával rosszabb sors jutott neki, mintha kivégezték volna. 67 évvel élte túl 1849-et, 1916-ra szinte valamennyi egykori harcostársa meghalt már. Az árulási vádról azóta kiderült, hogy a politikai manipuláció és a nemzeti naivitás sajátos keveréke volt csupán, nem a tények által megalapozott állítás. Pedig Görgei nem a magyar szabadságharc árulója, hanem legjobb hadvezére volt. Olyan katona, amilyet Hadik András óta, s azóta sem hordott hátán ez a föld."

/Hermann Róbert történész/

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2018. január 09. kedd, 13:59

MEGHÍVÓ

 

A Honvédelmi Minisztérium országos megemlékezéssel készül 2018. január 12. és 14. között a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából Budapesten. A rendezvényen a magyar királyi 2. honvéd hadsereg Don-kanyarnál 1943. január havában megvívott harcaira emlékezik és hősei, áldozatai előtt tiszteleg.

A megemlékezés 2018. január 12-én 14.00 órakor a Mátyás-templomban Szentmise megtartásával veszi kezdetét, melyet koszorúzással egybekötött ünnepség követ a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.

A hivatalos program befejezéseként a Kapisztrán téren kihelyezett, a magyar 2. királyi hadsereg csapattestének otthont adó települések számára állított emlékpontoknál minden hozzátartozó, rokon, családtag és megemlékező gyertyát gyújthat, leróhatja kegyeletét hőseink emléke előtt. A rendezvény részeként lehetőség nyílik a Kapisztrán téren elhelyezett második világháborús haditechnikai eszközök megtekintésére is.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum megemlékezés programja

Szentmise a doni áldozatokért, a budavári Nagyboldogasszony-templomban

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2018. január 09. kedd, 11:36

M E G H Í V Ó

 

Emlékezés a doni hősökre,

a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg doni katasztrófájának 75. évfordulója alkalmából

„Az utolsó pillanat felvétel”
című vers szerzője ismeretlen 
/részlet/

„S miközben
gondolatom ideér, testem a hómezőn
lassan már nem él, soha többé nem
jutok már haza, gondolj rám a Donnál is
Magyar Haza!”


 

Isaszeg Város Önkormányzata és a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum

tisztelettel meghívja a város polgárait

2018. január 12-én (pénteken) 18 órakor, a

Hősök és Áldozatok Emlékparkjában tartandó megemlékezésre.


Közreműködik:

a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége,

Börzsönyi Lövész Klub Magyar Honvédvadász Hagyományőrző és Sport Csoport

majd,

koszorúzás és mécses gyújtás a hősi halált halt, eltűnt és hadifogságba esett magyar katonák emléke előtt.

 

"Ott a messzi Donnál..."

 

Don menti honvédek imája 1942
karácsonyára készült, ceruzával íródott,
fehér papírra, kifejezve mindazt a fájdalmat,
küzdelmet, szenvedést, kétségbeesést
és hazavágyódást, melyet átéltek
a magyar katonák:

„Édes jó Istenünk segíts meg bennünket,

A Don partján küzdő magyar honvédeket,

Kérjük adjál erőt testünknek, lelkünknek,

Hogy elviselhessük sok szenvedésünket,

Szálljon megsegítő áldásod Hazánkra,

Segíts minket haza szép Magyarországra.

Ámen”

 

 

 

A boldog szunnyadókhoz

 

Aludjatok, Ti áldott hőseink,
Pihenj Te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög,
S ne bántson könny, mely értetek pereg.


Apák, fiúk, szerelmes vőlegények,
Kik porladoztok mily sok éve már,
Kik elé dörgő ágyúszóval,
Véres mezőkön toppant a halál.


Aludjatok csak Don menti holtak,
Folyó mentén szunnyadó bakák,
Aludjatok ott messze idegenben,
Magyar testvéreink, fiúk és apák.


Aludjatok néma szent hadak,
Pihenni édes, pihenni jó,
Nyugtasson a Donnak halk zúgása,
Mint a Tisza folyó.


De jó tinéktek, elkísért az
Utolsó gondolat, hogy bárki győz,
E véres dáridóban a magyar nép
Él és földje megmarad.


Hozzátok el ne érjen
Itthonról sóhaj, jajgatás,
Mert ajándéktok szent:
A csendes szunnyadás…


Ezt Isten adja halott katonának,
Ki hűséges volt, bátor és derék,
Ki könnyű szívvel vitte áldozatul,
Piros vérét és drága életét.


De csitulj panasz! Nyugalmuk
Legyen mindörökre mély.
S utolsó kincsüket ne
Rabolja el földi szenvedély.


Ne zúgjon harangszó, sem ágyuk orgonája,
Csak egy könnycsepp, síró anyaszó.
Nyílaljon be a porladó szívekbe,
Mit megérez fia, a boldog szunnyadó.
Ezért hát, csitt… csak fojtva, lopva fájjon,
Hogy azóta nincs nálunk árvább a világon,
Mióta ők messze földeken, némán fekszenek,
Keresztjük korhadt, vagy sírjuk már jeltelen.


Aludjatok, hát Isten katonái,
Aludjatok Ti boldog pihenők!
Ringasson szelíden, mint az álom,
Idegen földek, távoli temetők!


Vitéz Somogyvári Gyula

 

 

/Képek, versek forrása: Internet/

 

 

 

Wass Albert: Gyertyaláng (részletek)

 

Az emlékezés gyertyalángja mellett

felsorakozik óriási sorba

határon innen és határon túlról

az elesettek légiója.

 

Sok sápadt arc. Óh Istenem, szívünkből

de messze volt a mit sem érzés vágya...

piros rózsákat mentek megcsodálni

s megérkeztek a bíboros halálba.

 

Nyugosznak mind. A vérüket beszívta

a kalásztermő, szomjasajkú föld.

Mögöttük összedőlt a szörnyű Bábel,

s ami még nem volt, az is összedőlt.

 

Ismeretlen Testvér, ki messze földön

alszol, lelkében fűnek és virágnak.

Te már tudod, hogy hasztalan a Törvény

amit itt fent az emberek csinálnak.

 

Testvér, ki alszol ismeretlen sírban,

s megbékélt arcod nem látom soha:

álmodd tovább az elnémultak álmát,

csöndes Testvérem: halott katona.

 

"Mindössze húsz esztendeje emlékezhetünk meg a doni hősökről, akikről évtizedeken keresztül beszélni sem volt szabad.
Pedig hősök voltak, akik az utolsó pillanatig kitartottak, helytálltak a sokszoros túlerő ellen akkor is, amikor szövetségeseik már régen 
visszavonultak. Az utánpótlás nélkül maradt, nem megfelelően felszerelt, ellátott és kiképzett hadsereg sorsa a dermesztő télben 
megpecsételődött.

A kegyetlen küzdelemben – 1943. január 12. és február 9. között, a csaknem 200 ezer fős 2. magyar hadseregből 42 ezren életüket
vesztették 28 ezren megsebesültek és mintegy 26 ezren fogságba estek. A Donnál harcoló magyar katonák kivétel nélkül teljesítették
kötelességüket, és maradéktalanul végrehajtották elöljáróik parancsát."

 

„A Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt álló hadsereget 1942. április 17. és június
27. között vezényelték ki a keleti frontra. Mivel Kállay Miklós miniszterelnök több ízben
kijelentette: 'minden katona szeptemberben haza fog jönni', a kikerülteket kezdettől fogva az 
a remény éltette, hogy néhány hónap elteltével leváltják őket, és hazatérhetnek. Ez nem így 
történt. A 2. magyar hadsereg feladata a Sztálingrádnál harcoló német csapatok szárnyának 
biztosítása, így a Don melletti védelem volt, a mintegy 200 kilométeres szakaszon. Az 
eredetileg sem túl jól felszerelt – különösen a nehéztüzérség, a páncéltörő tüzérség terén 
hiányos fegyverzetű – csapatok már az 1942-es nyári-őszi csatákban komoly veszteségeket
szenvedtek, az igazi katasztrófa azonban 1943. január 12-én vette kezdetét. Ekkor a jelentős
páncélos erőkkel támogatott szovjet hadosztályok az arcvonal északi részén, az urivi hídfőnél
áttörtek a nyáron egyébként viszonylag jól védhető, de a mínusz 40 fokos hidegben autóút
keménységűre fagyott mocsaras területen. A sok helyen csupán egysoros drótakadállyal
védett, térdig érő árkok és hófalak alkotta kezdetleges magyar védőállásokon a szovjet 
csapatok könnyen áttörtek” 

„Tisztelegjünk a magyar katonák előtt, akik 
áldozataivá váltak a háború poklának, akik elestek az egyenlőtlen küzdelemben. Emlékezzünk 
azokra, akik megsebesültek, és akiken a tábori kórházakban a gyógyszer-utánpótlás hiányában 
érzéstelenítés nélkül hajtották végre a műtéteket, aztán belehaltak a fertőzésekbe, vagy egész 
életükre nyomorékok maradtak. Emlékezzünk a nyomtalanul eltűntekre, akiket évekig hiába 
várt haza a családjuk és a soha nem azonosítottakra, mindazokra, akik jeltelen sírokba kotorva 
alusszák örök álmukat.”

 

A veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok, a jelenlegi kutatások szerint 42 ezer magyar katona halt hősi halált vagy tűnt el, ennek kapcsán 28 ezer Magyarországra visszaszállított sebesült volt, a Vörös Hadsereg 26 ezer magyar hadifoglyot ejtett.

 

Oroszországban a doni melletti harcokban elesett katonáink két temetőben nyugszanak: az urivi áttörés térségének, Boldirevka települése melletti I. Magyar Központi Katonai Temetőben 8375, a rudkinói II. Magyar Központi Katonai Temetőben 19 110 magyar honvéd földi maradványait temették el.

 

Katolikus Tábori Püspökség meghívója - Szentmise a doni áldozatokért

 

Boldog Asszony Anyánk - ősi magyar Himnuszunkkal emlékezünk, a doni tragédia magyar hőseire

 

 

 
« ElsőElőző12345678KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 8