Ki olvas minket

Oldalainkat 61 vendég böngészi

Szeretettel várjuk!

Múzeumunk egész évben

várja Önt és kedves családját.

Véletlenkép

szathmary_zoltan.jpg

Szavazások

Járt-e már múzeumunkban?
 

Hirdetések

Hirdetés

Isaszeg térkép (XIX. sz.)

Írta: Szmolicza József   
2015. május 28. csütörtök, 09:03

Hősök napja

 

 

A Hősök napját minden év május utolsó varárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy "nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni." Ezt követte az 1924. évi XIV. törvény, mely a hősök emlékünnepének megrendezését hét pontban szabályozta. A honvédség számára ez az 1925. május 1-én kiadott, 2519. sz. körrendeletben jelent meg. Egy másik, az 1942. április 25-én kelt körrendelet kimondja, hogy 1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért és emléküket ugyanolyan kegyelettel és tisztelettel kell őrizni, mint a korábban elesettekét. A II. világháborút követően, mintha a két törvény meg sem született volna, semmi sem történt fél évszázadon át. A rendszerváltás után a történelmi igazságtevés részeként, 1992-ben a budapesti Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a hősök emlékművét és ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi halottainak, katonai és polgári áldozatainak emléke előtt május utolsó vasárnapján, a Hősök Napján. Az ezt követő években aztán egyre több felől hallhattuk, hogy megemlékeztek hőseinkről. Majd a hősök emlékének ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is. A XXI. század derekán újra hallhattunk az ünnep felől mert az országgyűlés a 2001. évi LXIII. törvény szerint újra nemzeti emlékünneppé nyilvánította a Hősök Napját mégpedig minden év Május hónap utolsó vasárnapján. A törvény elmondja, hogy a magyarság ezer esztendeje alatt, fegyverrel vagy fegyvertelenül harcoló összes férfi és nő aki a magyar haza védelmére kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést ezen napon. Forrás: honvedelem.hu, szerkeszto.gportal.hu, emlekpont.hu

 

HAAS BÉLA I. világháborúban hősi halált halt, síremléke az Izraelita temetőben

 

Isaszeg hősök szobrának leleplezése 1925. nov. 1.

 

DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK!

A 90 éve felavatott Hősi emlékmű Isaszeg város főterén. Alkotója Medgyessy Ferenc szobrászművész

 

Az 1984-ben Farkas Márton és fia kezdeményezésére állított emlékmű, a hazáért hősi halált halt magyar katonáknak állít emléket

 

BOROS JÁNOS hadapród őrmester, élt 29 évet

Elesett az isaszegi csatában 1944. nov. 7-én

 

KARAFA IMRE (1922-1944) Meghalt a Hazáért

 

HUSI ENDRE hadnagy sírja

Életét adta a Hazáért és bajtársaiért

 

A temetőben összesen 11 sír található, melyek alatt az 1944-ben Isaszeg védelmi harcaiban elesett magyar katonák, alusszák örök álmukat.

Aki teheti helyezzen a sírjukra egy-egy szál virágot! Megérdemlik, mert a legdrágább kincsüket, fiatal életüket áldozták a Haza védelmére.

Nyugodjanak békében!

Hősök napja

 

 

Hõsök napjára

"Nékik fentrõl már az égi fény világít"

 

Csend, sûrû csend, a némaság fájó csendje,

Melyet olykor megtör egy-egy lélekharang.

Te, ki a mában élsz, gondolj a hõsökre,

Kiket sírok mélyén porhanyós hant takar.

 

Nem ön-ön magukért vállalták a halált,

Szívük diktálta hazaszeretet, s becsület.

Szolgálták híven istent és e Szent Hazát,

Lelkükben hit lángja táplálta a tüzet.

 

Nem maradt utánuk más, csak porló csontváz,

Nékik fentrõl már az égi fény világít.

Nékünk maradt az emlék és fekete gyász,

Meggyötört nemzetünk ma már békét áhít.

 

Felelevenítve sorsdöntõ csatákat,

Lebegjen szemünk elõtt közel és régmúlt,

Szívünkben nyíljon az emlékezés virága,

Idézzük fel elménkben mily rögös volt az út:

 

Négyszázötvenegy, a hun király Atilla

Csatát vívott, ez volt a Népek csatája.

Nyolcszázkilencvenkilencben Brentánál

Elfutott elõlünk a Berengár király.

Kilencszázhétben a pozsonyi ütközet,

Csúfosan vertük a keresztes sereget.

 

Kilencszázhuszonhat, Sankt Gallenig jutunk,

Visszaülhet trónjára a pápa miáltalunk.

Kilencszázötvenöt, csatát veszt a sereg,

Augsburgnál bizony tõrbecsalták õket.

Ezerötvenben, a Vértes hegy lábánál,

Megmutattuk nincs jobb harcos a magyarnál.

 

Ezerhatvannyolcban a Cserhalmi ütközet,

Kunoknak adánk itt harcászati leckéket.

Ezerkettõszáznegyvenegy, Muhi a "vég",

Tatár jõ, mint sáskahad, az egész ország ég.

Nikápoly, ezerháromszázkilencvenhat,

Zsigmonddal az élén, fut a keresztes had.

 

Ezernégyszáznegyvennégy, Várna kudarca,

Jagelló Ulászló odalett a viharban.

Ezernégyszázötvenhat, Nándorfehérvár

Templomainkban a harang ma is táncot jár.

Ezernégyszázhetvenkilenc, Kenyérmezõ,

Kinizsi Pál volt itt a nagy törökverõ.

 

Ezerötszázhuszonhat, a mohácsi vész,

Királyunk, seregünk egy szálig odavész.

Ezerötszázharminckettõ, Kõszeg helyt áll,

Jurisics Miklós küzd, s miénk marad a vár.

Ezerötszázötvenkettõ, Eger a nagy tét,

Dobó keseríti Ali pasa életét.

 

Ezerötszázhatvanhat, Szigetvár elesett,

Zrínyi Miklós megmutatta, mi a becsület.

Ezerötszázkilencvenhat, Mezõkeresztes,

A török szultán ismét gyõzedelmeskedett.

Ezerhatszáznégyben, Álmosd és Diószeg,

A Habsburgot verte a Bocskai sereg.

 

Ezerhatszáznyolcvanhat, felszabadul Buda,

Keresztes seregeknek sikeres ostroma.

Ezerhatszáznyolcvannégy, Nagyharsány, Szársomlyó,

Megszûnt itt a töröknek minden földi jó.

Szalánkemén, ezerhatszázkilencvenegy,

Bádeni Lajos õrgróf ver török sereget.

 

Ezerhatszázkilencvenhét, Zenta is szabad,

Vége a százötven éves török uralomnak.

Ezerhétszázhárom, Rákóczi idején,

Ocskay brigadéros gyõz Tiszabecsnél.

Ezerhétszáznégyben a Nagyszombati csata,

Vereséget szenved a kurucok csapata.

 

Ezerhétszáznyolc, kudarcba fullad Trencsén,

A továbbiakban már nincs semmi remény.

Ezernyolcszáznegyvennyolc, szabadságért küzdünk,

Pákozdról Jellasicsot Bécsig kergetjük.

Ezek után vegyesek a harci sikerek,

Egyszer osztrák gyõz, másszor magyar honvédek.

 

Ezernyolcszáznegyvenkilenc, Piski ütközet,

Gyõzelmét ülheti a Bem vezette sereg.

Beindul a dicsõ tavaszi hadjárat,

Nem sok babér terem ekkor az osztráknak,

Tápióbicske, Isaszeg, majdan Buda,

Egymást követõ gyõztes csaták sora.

 

Klapka György megvédi Komárom erõdjét,

Keserítve végig az osztrákok kenyerét.

Eddig a "nagytestvér" figyelt és hallgatott,

A "sógor" nyavalygására jött, és ránk rontott,

Mikor kezdénk hinni, szabadságunk közel,

Viharfelhõ tornyosul, mennydörgés jöve el.

 

Egymást követve, városaink mind elvesztek,

Segesvár, Temesvár, utolsónak odalett.

Ezerkilencszáztizennégy, Limanova,

Ismét jön a nagytestvér, de meg lett állítva.

'Kilencszáztizenöt Przemysl, Galícia,

Nagy a veszteségünk, de meghátrál a muszka.

 

Még ezerkilencszáztizenöt-tizenhét,

Isonzó, Doberdó, fagyhalál, halálrét.

Ezerkilencszáztizennyolc Piave folyó,

Halálvirágot szór a fennsíkról Montello.

Ezerkilencszáznegyvenegy keleti front,

A Magyar Királyi haderõ zászlót bont.

 

Ezerkilencszáznegyvenkettõ Tyimtõl a Donig,

A második hadsereg gyorsan felfejlõdik.

Ezerkilencszáznegyvenhárom Voronyezs,

A "nagytestvér" visszavág, odavész a sereg.

Ezerkilencszáznegyvennégy, visszavonulunk,

Veszteségünk jelentõs, de van akaratunk.

 

A román hadvezetés a muszkához áll át,

Tordánál szétverjük az áruló hordáját.

'Kilencszáznegyvenöt, hazánkra alkony száll,

Asztalunkról a "nagytestvér" mindent felzabál.

Kirabolt, széttépett, megalázott nemzet,

Ezerkilencszázötvenhatig tûr, szenved,

 

Újra megpróbálja letörni a rabigát,

Ki tatártól, töröktõl védte Európát,

Szembeszáll az orosszal, a vörös ördöggel,

Európa, s a nagyvilág nézi közönnyel.

Ásta sírunkat a nyugat ezer éven át,

A kelet megpróbálta bedöngölni hantját,

 

Mi mégis itt vagyunk, s nemzetünk is él,

Õsök ereibõl ezért folyt sok honfivér.

Isten valamiért feláldozta népünket.

A megváltó Jézusnak mártírkeresztet,

Nékünk rabláncot adott évszázadokon át,

Bár sokszor próbáltuk széttörni az igát.

 

Kell, hogy emlékezzünk a nemzet hõseire!

Közöttünk élnek, míg õket nem feledve,

Szívünkben nyílik az emlékek virága,

E véráztatta földön kívül nincs más haza!

/Albert Ferenc/

 

/Forrás: http://gufi.hupont.hu/5/hazafias-versek/

 


 
Írta: Szmolicza József   
2015. június 11. csütörtök, 12:36

Messziről érkezett ajándék

 

Kedves adományt kaptunk az elmúlt napokban. Dr. Barabásné sz. Pesthy Zsuzsanna volt isaszegi gyógyszerész fiától, akinek nagyanyja Pesthy Mihályné született Thinagel Szerafin az első okleveles magyar gyógyszerésznő volt. Pesthy Mihály és felesége hosszabb kerülőút után Isaszegen telepedtek le, és megvásárolták az isaszegi "Angyal" Gyógyszertárat. Itt alapítottak családot. Házasságukból két gyermek született István és Zsuzsanna. Pesthy Zsuzsanna szülei hivatását követve gyógyszerész lett, és feleségül ment a köztiszteletnek örvendő,  Dr. Barabás Géza orvoshoz. Két gyermekük született András Pál 1934-ben és György Mihály 1936-ban, akik külföldön Angliában és Kanadában élnek. Dr. Barabás György Mihály az alábbi fényképek és dokumentumok digitális másolatait küldte el múzeumunknak.

 

Dokumentumok:

Értesítés Dr. Barabás Gézáné részére, -a saját - az isaszegi "Angyal" gyógyszertár állami kezelésbe vételéről 1950. 07. 28.

Köszönet az Építés- és közmunkaügyi miniszter úrnak, az isaszegi Rk. Újtemplom építésének folytatásához - az MKP isaszegi szervezete útján - nyújtott összesen 20.000,-Ft támogatásért.

A Római Katolikus Egyházközség megbízásából: Sztrízs József esperes plébános, 1947. 08. 28.

Fényképek:

Filmfelvétel Isaszegen kb. 1930-as évek

Sztrízs József esperes plébános, Dr. Barabásné Pesthy Zsuzsannával beszélget a temetőben kb. 1930-as évek

 

Terveink szerint 2016-ban, Pesthy Mihályné sz. Thinagel Szerafin halálának 60. évfordulója alkalmából, emlékkiállítással adózunk emlékének.

 

Köszönjük a küldött adományokat!

 

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2015. május 21. csütörtök, 16:11

Frissült a képgalériánk!

 

Kedves látogatóink!

Hosszabb szünet után (családi tragédia, pályázatírás miatt), sikerült négy témában feltölteni képeket. Az alábbi események fotói kerültek fel honlapunkra

 

1. Magyar-Lengyel Barátság Napja I. rész /Ünnepi megemlékezés/ 2015. 03. 20.

2. Magyar-Lengyel Barátság Napja II. rész /ITK vetítés/ 2015. 03. 21.

3. Múzeumbarátok Köre gyermek rajzpályázat díjnyertes alkotásai 2015. 04. 06.

4. Múzeumok Világnapja - kézműves foglalkozások - Múzeumkert 2015. 05. 16.

 

Folytatjuk, jó böngészést kívánunk!

5. Trojan Marian Józef lengyel származású grafikusművész kiállítás megnyitója - 2015. 04. 06.

Sajnos ezeknek a képeknek a minősége nem a legjobb, mert csak videó kamerával tudtunk képeket készíteni.

Köszönjük Valkony Antal ny. tanár úr segítségét, a videós fotók megküldéséért

6. Múzeumok Őszi Fesztiválja - Megnyitó ünnepség - 2014. 10. 03.

7. Múzeumok Őszi Fesztiválja - Honismereti túra - 2014. 10. 11.

8. Attila-vonal 1944-ben, Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredes előadása - 2013. 11. 22.

9. Múzeumok Őszi Fesztiválja - Honismereti túra 2. rész - 2014. 10. 11.

10. Múzeumok Őszi Fesztiválja - Restaurátor bemutató - 2014. 10. 18.

11. Dózsa György isaszegi emlékezete c. előadás - 2014. 05. 17.

12. Aszódi Petőfi Múzeum napközis táborozóinak látogatása - 2014. 08. 13.

 
Írta: Szmolicza József   
2015. május 20. szerda, 15:52

Vendégeink voltak

 

2015. május 12-én messziről érkezett kedves vendégek keresték fel múzeumunkat, Hatvani Miklós polgármester úr kíséretében.

A kis csoport között üdvözölhettük Jean Béliveau-t is, aki 2015. május 9-én indult Rákóczifalváról 8 kanadai zarándoktársával, hogy 4 nap alatt Budapestig végiggyalogolja a Világlépés emléktúrát. Budapesttől végigmenjenek a Camino magyarországi szakaszán egészen Santiago de Compostelláig, hogy július 25-én ott ünnepeljék Szent Jakab Apostol ünnepét.

A kanadai születésű Jean Béliveau 2000-2001 között UNESCO békenagykövetként körbegyalogolta a Földet. A világvándor 2006. január 9-én Rákóczifalva határában lépte át a 40 000 Km-t (ami a Föld kerülete is egyben). Rákóczifalva lakossága örömmel és szertettel fogadta őt. Ez év május 9-én avatták fel jelenlétében a VilágLépés Túrát.

Jean Béliveau magyarországi gyaloglásával arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy Magyarország is képes bekapcsolódni a nemzetközi túra és zarándok útvonalakba. A VilágLépés Túrát az az igény hozta életre, hogy Kelet-Magyarországon is végighaladjon olyan túraútvonal, ami járható, megmutatja annak a vidéknek a szépségeit és része lesz a nemzetközi vérkeringésnek.

 

Jean Béliveau, - Polgármester úr zarándok hölgyek társaságában

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2015. április 02. csütörtök, 19:41

Kedves Diákok!


Turcsán Boglárka 5.c.

I. helyezett

Klapka György Általános Iskola és AMI

 

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre (IMK) – az „Isaszegi Történelmi Napok” -  alkalmával, az 1849. április 6-i isaszegi győztes csata 166. évfordulójának emlékére, rajzpályázatot hirdetett meg az isaszegi általános iskolák 4., 5., 6., 7., 8. osztályos diákjai részére. „TROMBITA HARSOGOTT, DOB PERGETT…” címmel. A rajzpályázat zsűrizése március 31-én megtörtént.

A Klapka György Általános Iskola és AMI és a SZISZI-ből közel 50 rajz érkezett, melyekből a zsűri 9 alkotást díjazott. Nagyon sajnáljuk, hogy a Damjanich János Általános Iskolából egyetlen rajz sem érkezett be hozzánk, holott tavaly szép eredményeket értek el az iskola diákjai Pl. a kiemelt I. helyezést egy 6.a. osztályos tanuló kapta.

A sok, szép értékes rajzokért ezúton mondunk nektek és felkészítő tanáraitoknak, szüleiteknek köszönetet!


Fekete Luca Csenge 4.b.

I. helyezett

Klapka György Általános Iskola és AMI

 

EREDMÉNYHIRDETÉSRE és a díjak átadására 2015. április 6-án 14:30 órakor kerül sor a FALUMÚZEUMBAN! A díjnyertes alkotások készítői oklevél és könyvjutalomban részesülnek, akik nem nyertek helyezést, azok sem búsulhatnak, hiszen eredményes részvételükért "Emléklapot" vehetnek majd át.

Kérünk benneteket és szüleiteket, hogy gyertek el a díjátadóra!

A díjazott alkotások, hamarosan a Képgalériánkban megtekinthetőek lesznek!


EREDMÉNYEK:


Klapka György Általános Iskola

Alsó tagozat:

I. helyezés:

Fekete Luca Csenge 4.b.

II. helyezés:

Csia Rajmund 4.b.

III. helyezés:

Nagy Klaudia 4.b.

Felső tagozat:

I. helyezés:

Turcsán Boglárka 5.c.

II. helyezés:

Makarész Adriána 7.a.

III. helyezés:

Veres Alexandra és Jakab Réka 7.a.

 

SZISZI

4. osztály:

I. helyezés:

Vajda Kristóf

II. helyezés:

Dóczi Bálint

III. helyezés:

Könczöl Kornél

 

Gratulálunk a nyerteseknek!


Vajda Kristóf 4. osztály

I. helyezett

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium és Szakközépiskola


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2015. március 25. szerda, 20:06

"Totus tuus - Egészen a Tiéd"

NE FÉLJETEK!

emlékezés Szent II. János Pál pápára,

halálának 10. évfordulója alkalmából

 

Szent II. János Pál pápa (Wadowice, 1920. május 18. - Róma, 2005. április 2.)

 

Barka

Daria "BARKA"

 

Kivételes ember volt, és kivételes sors adatott meg neki: Karol Józef Wojtyła II. János Pálként (1920 - 2005) nemcsak az első lengyel és 1522 óta az első nem olasz ajkú pápa volt, de a világ egyik legfontosabb és legnagyobb szeretetnek örvendő szellemi vezetője is. Hívők és nem hívők egyaránt tisztelték a "remény pápájá"-t, aki még merénylőjének is képes volt megbocsátani.

II. János Pál pápa - a pápák közül elsőként - két alkalommal is ellátogatott hazánkba. 1991-ben szentmisét tartott Esztergomban, Máriapócson, Pécsett és Budapesten, ökumenikus istentiszteletet mutatott be Debrecenben. 1996-ban a millenniumát ünneplő Pannonhalmi Bencés Apátságot kereste fel és Győrben is misézett.

 

 

 

Boldoggá avatásáról:

 

2011. május 1-én XVI. Benedek pápa boldoggá avatta elődjét, a 2005-ben elhunyt II. János Pált. A vatikáni Szent Péter téren tartott szentmisén, a pápa latinul elmondott formulája előtt Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke ismertette a katolikus egyház élére 1978-ban megválasztott, és 2005-ben elhunyt II. János Pál életrajzát és kérte boldoggá avatását. Ezután elhelyezték a néhai II. János Pál pápa ereklyéit a szabadtéri oltáron. Az erelkyéket, köztük a II. János Pál vérét tartalmazó ampullát olasz és francia fiatalok, valamint Tobina nővér, a lengyel pápa egykori házvezetőnője helyezte el az oltáron. Előzőleg bemutatták a boldog hivatalos ábrázolását, amely II. János Pálnak egy 1995-ös fényképe alapján készült. Rómába több százezer zarándok érkezett, hogy részt vegyen a boldoggá avatási szertartáson és az ahhoz kapcsolódó rendezvényeken. A legtöbben Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek. A zarándokok a legnyagyobb tapssal XVI. Benedek Pápát és a néhai II. János Pál volt személyi titkárát, Stanislaw Dziwisz krakkói érseket köszöntötték. Boldog II. János Pál emléknapját október 22-én tartják majd.

XVI. Benedek pápa elődje, a néhai II. János Pál "hatalmas erejét" méltatta a vasárnapi boldoggá avatási szertartáson, amiért képes volt "megfordítani egy visszafordíthatatlannak tűnő irányzatot" a kereszténység ellen.
XVI. Benedek homíliájában úgy vélte, a lengyel származású II. János Pál segített megfordítani a marxizmus "visszafordíthatatlannak" tűnő áradatát bátorságával és hitével. "Tanúságot téve hitéről, szeretetéről és főpásztori bátorságáról, amely nagy emberi karizmával párosult, a lengyel nép e példás fia világszerte hozzásegítette a híveket ahhoz, hogy ne féljenek kereszténynek, az egyházhoz tartozónak nevezni magukat, az evangéliumról beszélni. Egy szóval: segített nekünk abban, hogy ne féljünk az igazságtól, mert az igazság a szabadság garanciája. Még rövidebben: erőt adott nekünk ahhoz, hogy higgyünk Krisztusban (...)" - hangoztatta XVI. Benedek.
A bajor pápa megemlítette azt is, hogy kommunista országból érkezett lengyel elődje magával hozta mély töprengését a marxizmus és a kereszténység összeütközéséről. II. János Pál "üzenete az volt: az egyház útja az ember, Krisztus útja az ember" - tette hozzá.
"Ezzel az üzenettel, amely a II. vatikáni zsinat nagy öröksége, (...) II. János Pál elvezette Isten népét ahhoz, hogy átlépje a harmadik évezred küszöbét. Megújított irányt adott a kereszténységnek a jövőre nézve" - fűzte hozzá.
XVI. Benedek méltatta elődjét azért is, hogy "helyreállította a kereszténység igazi arcát mint a remény vallásáét... (és hirdette) az emberiesség teljességét, az igazság és a béke iránti vágyódásunk beteljesülését".
A bajor pápa felidézte, hogy II. János Pál barátja volt és sok éven át a munkatársa, s megrázta elődjének 2005-ös haláltusája, amelyet azonban a lengyel pápa "kősziklaként" viselt el.
XVI. Benedek megjegyezte, azt szerette volna, ha elődjét "ésszerű sietséggel" avatják boldoggá.
Erre legkorábban II. János Pál 2005. április 2-i halálát követően öt évvel keríthettek sort. A boldoggá avatás folyamatát néhány héttel az ötéves évforduló letelte után már engedélyezte is XVI. Benedek.
A boldoggá avatási szertartás részeként tartott szentmise néhány perccel vasárnap délután egy óra előtt ért véget a vatikáni Szent Péter téren. A szentmise után elsőként XVI. Benedek pápa és a bíborosok járultak II. János Pálnak a Szent Péter bazilika főoltára előtt elhelyezett koporsója elé, majd a jelenlévő magas rangú vendégek, püspökök és hívők következtek. A hívők hétfőn este hét óráig róhatták le kegyeletüket. Ha a sornak addig nem lenne vége, megvárják az utolsó hívőt is, és csak utána viszik át a koporsót a néhai pápa végső nyughelyére, a Szent Sebestyén kápolnába. Liturgikus emléknapját október 22-ére vezették be a római naptárba.

 

 

 

"Totus Tuus ego sum, et omnia mea tua sunt."

(Egészen a Tiéd vagyok, és mindenem a Tiéd.)

II. János Pál

 

 

 

Ima Boldog II. János Pál pápa közbenjárásáért

 

Boldog János Pál, a mennyek ablakából add ránk áldásodat! Áldd meg az egyházat, amelyet annyira szerettél, amelyet szolgáltál és vezettél. Bátran ösztönözted, hogy haladjon előbbre a világ útjain, hogy elvigye Jézust mindenkihez és mindenkit elvezessen Jézushoz. Áldd meg a fiatalokat, akiket szenvedélyesen szerettél. Eszközöld ki, hogy ismét álmodjanak, hogy ismét feltekintsenek az égre, hogy megtalálják a fényt, amely megvilágítja itt lent az élet ösvényeit.

Áldd meg a családokat, áldj meg minden családot! Te megérezted a sátán támadását ez ellen az értékes és nélkülözhetetlen égi szikra ellen, amelyet Isten gyújtott meg a földön. János Pál, imáiddal oltalmazd a családot!

Imádkozz az egész világért, amelyet még mindig feszültségek, háborúk és igazságtalanságok sújtanak. Te küzdöttél a háború ellen, szorgalmaztad a párbeszédet és elhintetted a szeretet magvait: imádkozz értünk, hogy mi is fáradhatatlanul a béke munkásai lehessünk.

Boldog János Pál, a mennyek ablakából áraszd ránk, mindnyájunkra Isten áldását. Ámen.

Angelo Comastri bíboros
a pápa vatikánvárosi helynöke

 

 

"Teljes szívemből kívánom az egész magyar nemzetnek és minden magyarnak a jólétet, a békességet és az igazságosságot, és ehhez kérem Isten segítségét és áldását."

/II. János Pál, Budapest, 1991. augusztus 20./

/Budapest - Hősök tere, Ünnepi szentmise, 1991. augusztus 20./

 

/Budapest, 1991. augusztus 16./

 

 

/Forrás: wikipedia.org, Internet, MTI/

Szentté avatásáról:

XXIII. János és II. János Pál 2014. április 27-i szentté avatására, mintegy egymillió zarándok érkezett Rómába. Mintegy 250 ezren fértek  a Szent Péter térre, a tér és az Angyalvár közötti területre és a Vatikán környéki többi utcába. Mintegy ezren voltak közöttük a magyar zarándokok. Lengyelországból közel 300 ezer hívő érkezett. Együtt celebrálta vasárnap a szentté avatási misét a római Szent Péter téren a nyugalmazott XVI. Benedek pápa utódjával, Ferenc pápával.

Áder János köztársasági elnök is részt vett XXIII. János és II. János Pál pápa vasárnapi szentté avatási ünnepségén a Vatikánban. A magyar kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vett részt az állami delegációban, Orbán Viktor miniszterelnök pedig magánemberként zarándokolt el Rómába.

 

"Ne felejtsétek, hogy az ember szabadsága az Isten szeretetéből származik, és csak a szeretetben bontakozhat ki teljesen."

/II. János Pál, 1991. augusztus 18. Debrecen/

 

Górale dla Papieża ( A my Wom zycymy)

 

2011. május 22-én a Múzeumbarátok Köre szervezésében, a Lengyel délután programunk keretében emlékeztünk meg, Boldog II. János Pál pápáról.

A rendezvényen elhangzott beszédek szövegei, elolvashatóak az "Előadások" menüben.

 

Abbá Pater - Il suo volto

 

Pater Noster with the Venerable Pope John Paul II the Great

Bárka Dal - Boldog II. János Pál pápa emlékére

Giovanni Paolo II - I momenti più dolci

Barka-ukochana pieśń Jana Pawła II

Karol Wojtyla

 

Szent II. János Pál pápa címere

Címerében a kereszt és egy "M" betű látható, ami Mária monogramja. A pápa ily módon jelezte, hogy Mária által Krisztusnak szenteli magát. A Krisztus keresztje alatt álló Mária az út, ő visz el Krisztushoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2014. október 16. csütörtök, 08:56

Köszönet nyilvánítás!

 

Ezúton mondok köszönetet GÓDOR LÁSZLÓ isaszegi lakosnak, aki a korábban pályázaton vásárolt klíma berendezésünket megjavította. A beltéri egységünk, két helyen is folyt páramentesítés közben és így a kifolyó víz áztatta a falat. A berendezést emiatt sokáig nem tudtuk használni. Pedig nagy szükség lett volna rá, a megemelkedett páratartalom miatt. Gódor László klíma szerelő szakszerűen megjavította a készüléket és így már biztonságosan tudjuk arra használni, ami miatt megvásároltuk. Öröm, hogy vannak még segítőszándékú emberek. Áldozatkészségét megköszönjük!

 

 
Írta: Szmolicza József   
2014. szeptember 14. vasárnap, 13:46

Köszönet nyilvánítás!

 

Ezúton mondok köszönetet SZABÓ GYULA isaszegi ny. lakatosnak, a Múzeumbarátok Köre tiszteletbeli tagjának, hogy a Falumúzeumunk segítségére volt, a külső raktárunk új hullámpala tetőzetének elkészítésében. Az anyagokat megvásárolva július 29-én és szeptember 3-án 10 órától 14 óráig végeztük el a munkákat.

Ráfordított társadalmi (Önkéntes) munka ideje összesen: 8 óra

Külön megköszönöm Szabó Gyulának, hogy megjavította, a korábban az Isa-Red Kft.-től ajándékba kapott, tolóajtós szúnyog hálónk alumínium tokját, amelynek a rögzítése több helyen elvált a faltól és így nehézkes volt az ajtó nyitása - zárása.

Sz. J.

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2014. július 28. hétfő, 19:08

Internetes naptár indul a hőstettekről

 

"A két baka"

Medgyessy Ferenc szobrászművész alkotása (1925.)Az első világháború kitörésének 100. évfordulóján, hétfőn "A Nagy Háború kisembereinek hőstettei" címmel elindítják a hősök naptárának internetes oldalát - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-vel. 

Közleményükben kiemelték: az új webes felület az első világháború eseményeit nem a hadmozdulatok vagy a nagy hadműveletek oldaláról próbálja bemutatni. Az oldal szerkesztőinek célja, hogy bemutassák azokat a mostanra feledésbe merült katonákat, akik "példát mutattak helytállásból, bátorságból vagy néha az önfeláldozásig terjedő bajtársiasságból".

A hősök naptáraként működő internetes oldalon az aktív naptári napra kattintva található meg az a magyar hős, aki 100 éve az adott napon valamilyen különleges fegyvertényt vagy haditettet hajtott végre. A leírás mellett gyakran az illető fotóját, a kiérdemelt kitüntetést vagy a csapattest jelvényét láthatja az érdeklődő.

A hősök naptára a www.hungarianarmedforces.hu oldalon található, de elérhető a www.honvedelem.hu, valamint a www.hadisir.hu oldalakról is.

A magánkezdeményezésből indított felület Szentváry-Lukács János kutató munkája, az utómunkálatokban a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály munkatársai, Maruzs Roland alezredes és Illésfalvi Péter kormánytisztviselő vettek részt.

A kezdeményezéssel a honlap szerkesztői, a százéves évfordulón a nagyapák, dédapák, a Magyar Királyság egykori katonái emléke előtt szeretnének tisztelegni.

Az internetes oldalon örömmel várják a családok birtokában lévő első világháborúban harcolt magyar katonák hőstetteinek leírását is, hogy ezeket is felvehessék a naptárba.

Korábban hasonló kezdeményezést indított el "Hősök arcképcsarnokában" címmel a Honvédelmi Minisztérium (HM) honlapján. Az első és második világháborúban hősi halált halt magyar katonák veszteségi adatbázisát tartalmazó minisztériumi honlapon már csaknem százezer katona többségében a hozzátartozók által elküldött fényképe található meg.

 

Az első világháború kitörésére emlékeznek szerte Európában
Az első világháború pontosan egy hónappal azután tört ki, hogy egy szerb diák, Gavrilo Princip Szarajevóban meggyilkolta Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst és feleségét. A Monarchia Szerbiának küldött hadüzenete után egy héttel a nagyhatalmak már mind beléptek a háborúba, amelyet végül 1917-ben az Egyesült Államok beavatkozása döntött el. A központi hatalmak 1918 végén rákényszerültek a béke aláírására, a szétesőben lévő Osztrák-Magyar Monarchia részéről az osztrákok és magyarok november 3-án ezt már külön tették meg, a németek november 11-én írták alá a fegyverszüneti egyezményt.
Az első világháború során vetettek be először harckocsit és vegyi fegyvert. A háború nem korlátozódott Európára, összesen 38 ország vett részt benne, s több mint másfél milliárd embert érintett. A harcokban vagy azok következtében 10 millióan vesztették életüket, 20 millióan megsebesültek, felük rokkanttá vált, többségük 18-25 éves fiatal volt.
Az első világháború centenáriumról világszerte megemlékeznek. A rendezvények legfőbb helyszínei Franciaországban és Belgiumban, a legnagyobb és legvéresebb csaták helyszínein lesznek, de minden ország külön is emlékezik saját történelme szerint.

Forrás: MTI, felvidék.ma

 

EMLÉKEZZÜNK HŐSEINKRE!

 

 

 

 

 

 

 

 
Írta: Szmolicza József   
2014. július 11. péntek, 16:14

 

Már kapható!

 

Újabb Turistaérem jelent meg Isaszegről!

 

Az elmúlt év tavaszán kezdtük árusítani az 55-ös sorszámú érmét, amely a Honvédszobrot ábrázolja. Népszerűségét az is jelzi, hogy első készletünk hamar elfogyott. Ez évben pedig sikerült egy újabb érme kiadásával meglepnünk látogatóinkat és a gyűjtőket. Elkészült az Isaszegen több mint négy évtizede folyamatosan működő Falumúzeumunk és a múzeumkertben látható huszárszobor ábrázolásával a 71. sorszámú érme is. Így már városunk két jelentős turisztikai látványossága i, a Honvédszobor és a Falumúzeum is szerepel a nemzetközi turista-érem hálózatában.

 

Kérjük, ajándékozza meg Ön is ismerőseit, barátit ezzel a szép ajándéktárggyal!

 

Isaszegen csak a Falumúzeumban kapható, ezen becses kis emléktárgy!

 

 

 

További információ: www.turista-erem.hu

Érmével kapcsolatos szórólap ide klikkelve megtekinthető.

 

 
« ElsőElőző1234567KövetkezőUtolsó »

5. oldal / 7