Régészeti feltárás
Írta: Szmolicza József   

3000 éves régészeti leletek kerültek elő Isaszegen!

 

Az új szennyvíztisztító telep munkálatainak első fázisa 2012. november 26-án kezdődött el, amelyet – mint sok hasonló nagy beruházás esetében – régészek közreműködésével végeztek.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága által vezetett régészeti munkálatok megkezdésekor rövid időn belül – 50-60 cm humusz réteg eltávolítása után – egy késő bronzkori település nyomai kezdtek kirajzolódni. Patay Róbert régész szerint az itt talált edény töredékek kora az első becslések szerint Kr.e. 1000 körülire tehető.

Az ásatások megkezdésének időpontjáról 2012 december 3-án döntött  az önkormányzat, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a kivitelező cég képviselői. Ennek megfelelően 2013. március 4-én elkezdődött a tényleges régészeti feltárás. 2013. március 8-án értékes leleltek kerültek elő a földmunkák során. Késő bronzkori település nyomai bontakoztak ki az "Isaszeg 16 sz. lelőhelynél" .

Régóta ismert lelőhelyről van szó, mely szerepel a tavaly megjelent Pest megye régészeti topográfiája c. kötetben (A volt aszódi és a gödöllői járás).

A késő bronzkori u.n. urnamezős kultúra Kr. e. 12-10 századra tehető, kb. 3200-3000 éves leletekről beszélhetünk. Ebben az időszakban, nem tudjuk, hogy milyen emberek éltek itt, milyen nyelvet beszéltek, hogy nevezték, akár önmagukat, volt-e saját nép elnevezésük, ezért a régészet tudománya,  "régészeti kultúraként"  határozza meg az itt élt emberek műveltségét.

Az u.n. urnamezős kultúra Nyugat-Európából származik, Dél-Németország a törzsterülete és onnan származtak el, Kr. e. 13-12 sz. környékén elfoglalják a mai Csehország, Ausztria területét, majda Kárpát-medencének a nyugati részét, valamint a Dunától keletre eső északi területet.

A kultúra nevét nagy sírszámú temetõirõl, sírmezőiről és túlsúlyban lévő hamvasztásos temetkezési rítusáról kapta; igaz, csontvázas temetkezései is ismertek (nagykiterjedésû telepein elõ
fordulnak gödörbe dobott, korhasztásos rítusú, akár több egyén maradványait is tartalmazó, ún. áldozati objektumai is). Hamvasztásos urnába temetkeztek, a holttesteket elégették és a maradványokat, hamvakat urnába helyezték. innen kapta a régészeti kultúra a nevét. A késő bronzkori település egyik objektumában egy csontvázas sír is előkerült, nagyméretű urna mellett, körülötte kisebb edényekkel a túlvilágra szánt tárgyakkal, melyekben ételt-italt "útravalót" helyeztek el.

A feltárás első hetében jelentős régészeti leletek kerültek elő (március 8-án) és várható további lelet előkerülése is. Bízunk benne, hogy a kb. egy hónapig tartó régészeti feltárás végeztével az előkerült "kincseket" konzerválva,  Falumúzeumunkban bemutathatjuk majd a nagyközönség számára!

Ezúton köszönöm meg segítségét, a fotók készítését Barta Zoltán barátomnak az isaszegonline.hu szerkesztőjének! Kérem tekintsék meg a feltárásról készült további képeket a "Képgaléria" menüben.

/Fotók: Barta Zoltán/