Március 15. - 2018.
Írta: Szmolicza József   

M E G H Í V Ó

 

Isaszeg Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel hívja Önt és kedves családját
az Isaszegi Történelmi Napok nyitórendezvényére

2018. MÁRCIUS 15.

 

 

Ünnepi program:


Szabadságtörekvések Emléktemploma - Református templom

9.15 Megemlékezés és koszorúzás

Beszédet mondGergely Szabolcs református lelkész

Közreműködnek: A Klapka György Általános Iskola és AMI tanulói

 

 

Szoborhegy - Honvédszobor

"Szabadság lesz a tornyod..."

10.00 Városi ünnepség és koszorúzás

 

Ünnepi beszédet mond:

Kis Ágnes

intézményvezető (SZISZI)

 

Ünnepi műsort adnak, a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium diákjai

 

A megemlékezést koszorúzás zárja

 

 

 

Petőfi Sándor
15-DIK MÁRCIUS, 1848


Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot! 

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt. 

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani. 

Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égető karikájában
Kínosan sirattatok. 

Szabad sajtó!... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem. 

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát. 

Míg az országgyülés ott fenn,
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikeretlen:
Itt megkondult az óra! 

Tettre, ifjak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott. 

És ha jő a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen;
Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken! 

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai!...-
S lelkesülés szent dühében
Rohantunk hódítani. 

És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben
Rettenetes volt a láng. 

Egy kiáltás, egy mennydörgés
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és
Zárját lepattantotta. 

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára
Célozott munkáiban. 

S fölmenénk az ős Budába,
Fölrepültünk, mint sasok,
Terhünktől a vén hegy lába
Majdnem összeroskadott. 

A rab írót oly örömmel
S diadallal hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt! - 

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre. 

S te, szivem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifjuság vezére
Voltam e nagy tetteknél. 

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsősége,
Teveled sem cserélek! 

Pest, 1848. március 16.